Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Славянка намери 1 резултата / The search @pseudo Славянка found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Съдържател на явочна квартира "Славянка" Евгени Тодоров Цветков

Дата на раждане: 16.02.1959
Място на раждане: гр. София
Евгени Тодоров Цветков Дата на раждане 16.02.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Огнян Дончев на 13.05.1985 г., регистриран на 03.07.1985 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Дончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Славянка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1042/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 129/ 20.01.1990 г. делото на Я/К "Славянка". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Експерт

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More