Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Славянски намери 2 резултата / The search @pseudo Славянски found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Информатор "Славянски" Тодор Асенов Каракашев

Дата на раждане: 19.03.1927
Място на раждане: гр. Русе
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 111
от 17.02.2010
Печатни издания

Сътрудник "Славянски" Валентин Тодоров Бояджиев

Дата на раждане: 06.01.1950
Място на раждане: гр. Ямбол
Валентин Тодоров Бояджиев Дата на раждане 06.01.1950 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител полк. Дянко Христов Курдов на 03.11.1981 г. Ръководил го служител полк. Дянко Христов Курдов; майор Димитър Иванов; майор Валентин Радомирски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Славянски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело № 16980; доклад от Служба "Военна информация" изх. № 246/ 29.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор на в. "Уикенд" от декември 2004 г. "Правен свят" ЕАД - списание "Правен свят" Проверени са 7 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Работилница за книжнина Васил Станилов" ООД - вестник "Про &Анти" Проверени са 19 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. За 2 лица (Д-р Панайот Панайотов – Канада - член на редакционен съвет и Милен Радев – Берлин - член на редакционен съвет ) органът по чл. 21, ал. 2 ("Работилница за книжнина Васил Станилов" ООД) не изпрати всички необходими данни и за тях не е извършена проверка.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More