Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Смелчак; Кошук намери 2 резултата / The search @pseudo Смелчак; Кошук found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Смелчак; Кошук" Алексей Асенов Спахиев

Дата на раждане: 15.09.1938
Място на раждане: с. Вълкосел, обл. Благоевград
Алексей Асенов Спахиев Дата на раждане 15.09.1938 г. Място на раждане с. Вълкосел, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Никола Анг. Юсев на 11.06.1957 г., регистриран на 22.06.1957 г.; възстановен от о. р. Асен Кост. Грозданов на 25.10.1964 г., регистриран на 09.11.1964 г. Ръководил го служител о. р. Никола Анг. Юсев; Г. Делчев; о. р. Асен Костадинов Грозданов; о. р. Красимир Саманджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Гоце Делчев-III; ДС, управление V-VI; ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Смелчак; Кошук Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол № 1354/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-37565; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2593 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Сатовча, издигнат от БСП Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 217
от 12.05.2011
община Сатовча

Агент "Смелчак; Кошук" Алексей Асенов Спахиев

Дата на раждане: 15.09.1938
Място на раждане: с. Вълкосел, обл. Благоевград
Алексей Асенов Спахиев Дата на раждане 15.09.1938 г. Място на раждане с. Вълкосел, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Никола Анг. Юсев на 11.06.1957 г., регистриран на 22.06.1957 г.; възстановен от о. р. Асен Кост. Грозданов на 25.10.1964 г., регистриран на 09.11.1964 г. Ръководил го служител о. р. Никола Анг. Юсев; Г. Делчев; о. р. Асен Костадинов Грозданов; о. р. Красимир Саманджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Гоце Делчев-III; ДС, управление V-VI; ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Смелчак; Кошук Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол № 1354/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-37565; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2593 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1995 г. до 1999 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More