Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Смолян намери 5 резултата / The search @pseudo Смолян found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-641
от 20.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Смолян

Съдържател на явочна квартира "Смолян" Милко Иванов Гавазов

Дата на раждане: 02.02.1953
Място на раждане: с. Петково, обл. Смолян
Милко Иванов Гавазов Дата на раждане 02.02.1953 г. Място на раждане с. Петково, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Георги Стоянов на 15.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Смолян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр.; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване на делата от фонд IЯ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Смолян, издигнат от БСП Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-114/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-203/ 03.07.2013 г. – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА" Обявява установената и обявена с решение № 2-114/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Съдържател на явочна квартира "Смолян" Милко Иванов Гавазов

Дата на раждане: 02.02.1953
Място на раждане: с. Петково, обл. Смолян
Милко Иванов Гавазов Дата на раждане 02.02.1953 г. Място на раждане с. Петково, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Георги Стоянов на 15.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Смолян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр.; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване на делата от фонд IЯ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник „ТОСТЕР” ООД, гр. Смолян Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-114/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 271/ 05.10.2011 г. - администрацията на Народното събрание, щатните служители към постоянните комисии на Народното събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-114
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Смолян

Съдържател на явочна квартира "Смолян" Милко Иванов Гавазов

Дата на раждане: 02.02.1953
Място на раждане: с. Петково, обл. Смолян
Милко Иванов Гавазов Дата на раждане 02.02.1953 г. Място на раждане с. Петково, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Георги Стоянов на 15.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Смолян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр.; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване на делата от фонд IЯ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Смолян, издигнат от ПП "БСП" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Смолян " Милко Иванов Гавазов

Дата на раждане: 02.02.1953
Място на раждане: С. Петково, обл. Смолян
Милко Иванов Гавазов Дата на раждане 02.02.1953 г. Място на раждане С. Петково, обл. Смолян Вербувал го служител Георги Стоянов на 15.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител Георги Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Смолян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Смолян, издигнат от БСП За Милко Иванов Гавазов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Смолян" Милко Иванов Гавазов

Дата на раждане: 02.02.1953
Място на раждане: с. Петково, обл. Смолян
Милко Иванов Гавазов Дата на раждане 02.02.1953 г. Място на раждане с. Петково, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Георги Стоянов на 15.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Смолян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр.; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване на делата от фонд IЯ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.11.1991 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-114/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-203/ 03.07.2013 г. – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-641/ 20.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More