Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Снежана намери 1 резултата / The search @pseudo Снежана found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-71
от 18.09.2012 г.
Университет по хранителни технологии Пловдив

Секретен сътрудник "Снежана" Веселина Величкова Терзиева

Дата на раждане: 22.09.1945
Място на раждане: с. Слатина, обл. Ловеч
Веселина Величкова Терзиева Дата на раждане 22.09.1945 г. Място на раждане с. Слатина, обл. Ловеч Вербувал я служител майор Костадин Костадинов Атанасов на 06.10.1978 г., регистрирана на 03.11.1978 г. Ръководил я служител майор Костадин Костадинов Атанасов; о. р. Ангел Й. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Снежана Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил я щатен служител, собственоръчно написани агентурни сведения, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4299; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 01.02.2008 г. Обявява установената с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More