Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Соня намери 9 резултата / The search @pseudo Соня found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-174
от 15.05.2013 г.
община Вълчи дол

Агент; резидент "Иванова; Соня" Айша Селимова Османова

Дата на раждане: 25.05.1951
Място на раждане: с. Ягнило, обл. Варна
Айша Селимова Османова Дата на раждане 25.05.1951 г. Място на раждане с. Ягнило, обл. Варна Вербувал я служител о. р. Валентин Николов на 15.03.1984 г., регистрирана на 22.03.1984 г. Ръководил я служител о. р. Валентин Николов; о. р. Ив. Петров; о. р. Ив. Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Иванова; Соня Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 8 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2597/ 19.06.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 152/ 20.03.1990 г. личното и работното дело на аг. "Соня". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Соня" Антоанета Иванова Рунева

Дата на раждане: 12.01.1961
Място на раждане: гр. Бургас
Антоанета Иванова Рунева Дата на раждане 12.01.1961 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал я служител подп. Петър Трандев Петров на 31.03.1986 г., регистриран на 07.04.1986 г. Ръководил я служител подп. Петър Трандев Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ГКПП-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соня Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-1028 (Бс) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на РМУ в митница Бургас от 04.07.1997 г. до 01.09.1998 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Антоанета Иванова Рунева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Агент "Соня" София Атанасова Димитрова

Дата на раждане: 13.07.1946
Място на раждане: гр. Пазарджик
София Атанасова Димитрова Дата на раждане 13.07.1946 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал я служител о. р. Н. Калковски на 17.11.1982 г., регистрирана на 22.11.1982 г. Ръководил я служител о. р. Н. Калковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Дс, управление VI-II-II, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соня Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 752/ 12.02.1990 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело на аг. "Соня". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на управление "Нормативно осигуряване на средното образование"/ Началник главно управление "Научно и методическо осигуряване на средното образование" от 11.04.1994 г. до 17.04.1995 г. Началник на управление "Научно-информационно осигуряване" от 17.04.1995 г. до 15.04.1997 г. Началник на главно управление "Общо образование" от 15.04.1997 г. до 13.04.1999 г. Директор на дирекция "Средно образование" от 22.10.2001 г. до 21.05.2003 г. Директор на дирекция "Политика в общото образование" от 21.05.2003 г. до 20.07.2004 г.
Решение N° 114
от 5.03.2010
на лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 13.03.2010 г.

Агент "Соня" Гюлзар Хасанова Чакърова

Дата на раждане: 23.07.1962
Място на раждане: с. Голямо градище, обл. Търговище
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Соня" Наталия Борисова Янева

Дата на раждане: 21.09.1937
Място на раждане: гр. София
Наталия Борисова Янева Дата на раждане 21.09.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител ст. лейт. Петър Йовков Лулчев на 28.04.1989 г., регистрирана на 08.05.1989 г. Ръководил я служител ст. лейт. Петър Йовков Лулчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соня Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34444. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по физически науки от 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Наталия Борисова Янева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-916
от 11.04.2017 г.
община Опака

Агент "Соня" Гюлзар Хасанова Чакърова

Дата на раждане: 23.07.1962
Място на раждане: с. Голямо Градище, обл. Търговище
Гюлзар Хасанова Чакърова Дата на раждане 23.07.1962 г. Място на раждане с. Голямо Градище, обл. Търговище Вербувал я служител майор Руси Николов Русев на 02.04.1985 г., регистрирана на 10.04.1985 г. Ръководил я служител майор Руси Николов Русев; о. р. Д. Николаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соня Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - молба-обещание; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; лично дело IА-1185 (Тщ) МФ; протокол рег. № 162/ 01.03.1990 г. за унищожаване работното дело на аг. "Соня". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Кмет на кметство Голямо Градище от м. март 2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-521
от 18.06.2015 г.
община Белене

Агент "Соня" Емилия Константинова Радулова

Дата на раждане: 27.11.1958
Място на раждане: гр. Дулово
Емилия Константинова Радулова Дата на раждане 27.11.1958 г. Място на раждане гр. Дулово Вербувал я служител лейт. Валери Василев Балев на 25.05.1989 г., регистрирана на 15.06.1989 г. Ръководил я служител лейт. Валери Василев Балев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС-Белене по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соня Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2052 (Пл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2046/ 25.04.1990 г. с искане "да се изключи от статистическия отчет на ДС" агент "Соня" Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Соня" Гюлзар Хасанова Чакърова

Дата на раждане: 23.07.1962
Място на раждане: с. Голямо градище, обл. Търговище
Гюлзар Хасанова Чакърова Дата на раждане 23.07.1962 г. Място на раждане с. Голямо градище, обл. Търговище Вербувал я служител майор Руси Николов Русев на 02.04.1985 г., регистрирана на 10.04.1985 г. Ръководил я служител майор Руси Николов Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соня Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - молба-обещание; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-1185 (Тщ) МФ; протокол рег. № 162/ 01.03.1990 г. за унищожаване работното дело на аг. "Соня". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Голямо градище, общ. Опака, издигната от ПП "ДПС" Обявена с решение № 114/ 05.03.2010 г. – частични избори на 13.03.2010 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Соня" Стефка Николаева Матеева

Дата на раждане: 24.12.1951
Място на раждане: гр. Пловдив
Стефка Николаева Матеева Дата на раждане 24.12.1951 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал я служител о. р. Румен Недеков на 11.04.1984 г., регистрирана на 24.04.1984 г. Ръководил я служител о. р. Румен Недеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соня Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; писмо вх. № 2133/ 05.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 13/ 01.02.1990 г. материалите на агент "Соня". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-03-1190 от 1998 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More