Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сотир намери 1 резултата / The search @pseudo Сотир found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Агент "Сотир" Тодор Йорданов Вълчев

Дата на раждане: 28.10.1922
Място на раждане: гр. София
Тодор Йорданов Вълчев Дата на раждане 28.10.1922 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван на 19.06.1951 г.; възстановен от о. р. Георги Иванов Йорданов на 31.05.1973 г., регистриран на 09.06.1973 г. Ръководил го служител о. р. Георги Иванов Йорданов; о. р. Божил Божилов; о. р. Захари Ст. Зарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сотир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане"да бъдат заличен от всички картотеки данните за аг. "Сотир" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 09.01.1991 г. до 24.01.1996 г. Член на Управителния съвет и на Пленарния съвет и управител от 09.10.1991 г. до 24.01.1996 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More