Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Спартак намери 13 резултата / The search @pseudo Спартак found 13 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-979
от 20.06.2017 г.
община Димитровград

Агент "Спартак" Димитър Борисов Белчев

Дата на раждане: 13.09.1959
Място на раждане: с. Катунци, обл. Благоевград
Димитър Борисов Белчев Дата на раждане 13.09.1959 г. Място на раждане с. Катунци, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Т. Галчев на 19.04.1979 г., регистриран на 03.05.1979 г. Ръководил го служител о. р. Т. Галчев; о. р. Иван Рашков; о. р. Лъчезар Александров; о. р. Гроздилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС; ДС, управление III-VII-IV; ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление VI; ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Спартак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; работно дело IР-11129; ФК на лично дело IА-506 (Хс); протокол рег. № КА-547/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-506 (Хс); писмо рег. № КА-174/ 28.02.1990 г. за приемане в архив делото на аг. "Спартак"; протокол рег. № КА-499/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-530 (Хс); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1316 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Крепост от 04.11.2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Осведомител "Спартак" Ангел Русев Ангелов

Дата на раждане: 16.02.1952
Място на раждане: гр. Габрово
Ангел Русев Ангелов Дата на раждане 16.02.1952 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител о. р. Иван Тодоров Моянов на 11.11.1970 г., регистриран на 22.11.1970 г. Ръководил го служител о. р. Иван Тодоров Моянов; о. р. Цеко Цеков; о. р. Димитров; о. р. Валентин Колев; лейт. Б. Русев; о. р. Свилен Мечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС; ОУ на МВР-Габрово-ДС; ДС, управление VI-VI-II, управление II-ХII-IV, управление VI-I-III, управление VI-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Спартак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-881 (Гб) МФ и в работно дело IР-10090 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 26/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-881 (Гб) (налично); протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-249 (Гб). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова”“ АД – гр. Габрово Обявява установената и обявена с решение № 2-118/ 05.12.2012 г. – Българския лекарски съюз - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Спартак " Илиян Митов Игнатов

Дата на раждане: 12.04.1967
Място на раждане: Гр. Враца
Илиян Митов Игнатов Дата на раждане 12.04.1967 г. Място на раждане Гр. Враца Вербувал го служител Костадин Николов на 03.03.1987 г. Ръководил го служител Костадин Николов Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 63 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, сектор ВКР-ВВ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Спартак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2738 и работно дело IР-1157; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от Коалиция "СОЦИАЛЕН ПРОТЕСТ"
Решение N° 2-754
от 08.11.2016 г.
община Годеч

Резидент "Спартак" Николай Тодоров Николов

Дата на раждане: 24.04.1943
Място на раждане: с. Богорово, обл. Силистра
Николай Тодоров Николов Дата на раждане 24.04.1943 г. Място на раждане с. Богорово, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Петър Пенев на 26.07.1975 г., регистриран на 22.08.1975 г. Ръководил го служител о. р. Петър Пенев; о. р. Я. Мандраджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС-ІІІ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Спартак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С КА-91/ 27.03.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-3010 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Спартак" Димитър Борисов Белчев

Дата на раждане: 13.09.1959
Място на раждане: с. Катунци, обл. Благоевград
Димитър Борисов Белчев Дата на раждане 13.09.1959 г. Място на раждане с. Катунци, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Т. Галчев на 19.04.1979 г., регистриран на 03.05.1979 г. Ръководил го служител о. р. Т. Галчев; о. р. Иван Рашков; о. р. Лъчезар Александров; о. р. Гроздилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС; ДС, управление III-VII-IV; ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление VI; ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Спартак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; работно дело IР-11129; ФК на лично дело IА-506 (Хс); протокол рег. № КА-547/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-506 (Хс); писмо рег. № КА-174/ 28.02.1990 г. за приемане в архив делото на аг. "Спартак"; протокол рег. № КА-499/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-530 (Хс); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1316 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Крепост, общ. Димитровград, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР" – БДЦ Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Спартак" Илиян Митов Игнатов

Дата на раждане: 12.04.1967
Място на раждане: гр. Враца
Илиян Митов Игнатов Дата на раждане 12.04.1967 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Костадин Николов на 03.03.1987 г., регистриран на 25.03.1987 г. Ръководил го служител о. р. Костадин Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, сектор ВКР-ВВ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Спартак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2738 и работно дело IР-1157; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО" в 25-и МИР-София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 259
от 14.09.2011
община Сандански

Резидент "Спартак" Владимир Стоилов Коричков

Дата на раждане: 24.11.1937
Място на раждане: с. Ковачево, обл. Благоевград
Владимир Стоилов Коричков Дата на раждане 24.11.1937 г. Място на раждане с. Ковачево, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Титко Галчев на 18.06.1979 г., регистриран на 09.07.1979 г. Ръководил го служител о. р. Титко Галчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Спартак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2213 (Бл), протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1833 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.
Решение N° 2-640
от 20.04.2016 г.
Синдикална взаимозастрахователна кооперация-СиВЗК

Агент "Спартак" Борис Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 30.12.1958
Място на раждане: с. Ресен, обл. Велико Търново
Борис Георгиев Георгиев Дата на раждане 30.12.1958 г. Място на раждане с. Ресен, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Райчо Йорданов на 17.07.1978 г., регистриран на 26.07.1978 г. Ръководил го служител о. р. Райчо Йорданов; о. р. Димитър Кечашки Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-IV, управление III-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Спартак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 00875/ 15.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Спартак". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор и председател на Управителния съвет от 1996 г. до 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 149
от 13.07.2010
областни управи

Агент "Спартак" Тодор Желев Тодоров

Дата на раждане: 15.08.1948
Място на раждане: с. Кости, обл. Бургас
Тодор Желев Тодоров Дата на раждане 15.08.1948 г. Място на раждане с. Кости, обл. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Павел Жечев Павлов на 08.11.1982 г., регистриран на 15.11.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Павел Жечев Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Спартак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-2486. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. областен управител на област Бургас от 30.01.1992 г. до 25.01.1993 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Спартак" Димитър Борисов Белчев

Дата на раждане: 13.09.1959
Място на раждане: с. Катунци, обл. Благоевград
Димитър Борисов Белчев Дата на раждане 13.09.1959 г. Място на раждане с. Катунци, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Т. Галчев на 19.04.1979 г., регистриран на 03.05.1979 г. Ръководил го служител о. р. Т. Галчев; о. р. Иван Рашков; о. р. Лъчезар Александров; о. р. Гроздилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС; ДС, управление III-VII-IV; ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление VI; ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Спартак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; работно дело IР-11129; ФК на лично дело IА-506 (Хс); протокол рег. № КА-547/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-506 (Хс); писмо рег. № КА-174/ 28.02.1990 г. за приемане в архив делото на аг. "Спартак"; протокол рег. № КА-499/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-530 (Хс); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1316 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Крепост, общ. Димитровград, издигнат от ПП "Земеделски народен съюз"
Решение N° 2-669
от 21.06.2016 г.
община Ветово

Агент "Спартак" Фикрет Мехмед Ислям

Дата на раждане: 05.05.1959
Място на раждане: гр. Глоджево
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Спартак" Свобода Милкова Тошева

Дата на раждане: 01.06.1948
Място на раждане: гр. София
Свобода Милкова Тошева Дата на раждане 01.06.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Кирил Котов на 17.10.1973 г., регистрирана на 22.10.1973 г. Ръководил я служител о. р. Кирил Котов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Спартак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-23067 и работно дело IР-7743. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-124 от 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Спартак" Илиян Митов Игнатов

Дата на раждане: 12.04.1967
Място на раждане: гр. Враца
Илиян Митов Игнатов Дата на раждане 12.04.1967 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Костадин Николов на 03.03.1987 г., регистриран на 25.03.1987 г. Ръководил го служител о. р. Костадин Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, сектор ВКР-ВВ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Спартак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2738 и работно дело IР-1157; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "ВМРО - Българско национално движение" в 25-и МИР-София Обявява установената и обявена с решение 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More