Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Спасов намери 13 резултата / The search @pseudo Спасов found 13 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Спасов" Владимир Димитров Танев

Дата на раждане: 04.03.1960
Място на раждане: гр. София
Владимир Димитров Танев Дата на раждане 04.03.1960 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван на 10.01.1980 г., възстановен от о. р. Цветан Бузовски на 14.06.1989 г., регистриран на 03.07.1989 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Бузовски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Спасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. лично дело IА-26107. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) до 02.08.1993 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-407/ 08.10.2014 г. – Нов български университет - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1055
от 19.09.2017 г.
община Елхово

Агент "Спасов" Петър Тодоров Гръков

Дата на раждане: 08.10.1950
Място на раждане: с. Славейково, обл. Ямбол
Петър Тодоров Гръков Дата на раждане 08.10.1950 г. Място на раждане с. Славейково, обл. Ямбол Вербувал го служител вербуван на 19.05.1976 г., регистриран на 29.05.1976 г. Ръководил го служител лейт. Георги Дженков Георгиев; о. р. Христо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-Елхово по линия на управление ІІ и управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Спасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2297 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Тодоров Гръков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-743
от 25.10.2016 г.
Вестник Сега

Доверено лице; Агент "Спасов" Максим Майер Албухайре

Дата на раждане: 26.06.1955
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-85
от 10.10.2012 г.
Висше военноморско училище Н. Й. Вапцаров

Агент "Спасов" Илчо Герасимов Томов

Дата на раждане: 01.07.1945
Място на раждане: с. Карбинци, обл. Видин
Илчо Герасимов Томов Дата на раждане 01.07.1945 г. Място на раждане с. Карбинци, обл. Видин Вербувал го служител подп. Димитър Иванов Георгиев на 16.11.1977 г., регистриран на 25.11.1977 г. Ръководил го служител подп. Димитър Иванов Георгиев; о. р. В. Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Спасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3460 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3460 (Вн); протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1976 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра "ИУВТ" до 2008 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Спасов" Греди Хаим Асса

Дата на раждане: 29.01.1954
Място на раждане: гр. Плевен
Греди Хаим Асса Дата на раждане 29.01.1954 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител регистриран на 03.09.1979 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ОУ на МВР-Плевен-ДС-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Спасов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 1 – 2 бр.; предложение вх. № 681/ 12.02.1990 г. за заличаване на № 13219 и унищожаване материалите на СС "Спасов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по изкуствознание и изкуства от 2003 г. до 2009 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Спасов" Владимир Димитров Танев

Дата на раждане: 04.03.1960
Място на раждане: гр. София
Владимир Димитров Танев Дата на раждане 04.03.1960 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван на 10.01.1980 г., възстановен от о. р. Цветан Бузовски на 14.06.1989 г., регистриран на 03.07.1989 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Бузовски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Спасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. лично дело IА-26107. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор в "Кроа България" ЕООД
Решение N° 2-377
от 23.07.2014 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет

Секретен сътрудник "Спасов" Андрей Радев Косев

Дата на раждане: 04.09.1937
Място на раждане: гр. София
Андрей Радев Косев Дата на раждане 04.09.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Боян Тодоров Тричков на 29.07.1976 г., регистриран на 21.09.1976 г. Ръководил го служител лейт. Боян Тодоров Тричков; кап. Иван Стоянов Щърков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Спасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3698; рег. дневник; картони – обр. 1 - 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 16.04.1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 332
от 20.03.2012
Религиозната общност на евреите в България

Секретен сътрудник "Спасов" Греди Хаим Асса

Дата на раждане: 29.01.1954
Място на раждане: гр. Плевен
Греди Хаим Асса Дата на раждане 29.01.1954 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител регистриран на 03.09.1979 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ОУ на МВР-Плевен-ДС-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Спасов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 1 – 2 бр.; предложение вх. № 681/ 12.02.1990 г. за заличаване на № 13219 и унищожаване материалите на СС "Спасов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Централния Израилтянски Духовен съвет от 2003 г. до 2011 г. Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Спасов" Бинко Альошев Прътев

Дата на раждане: 17.04.1966
Място на раждане: с. Златарица, обл. Благоевград
Бинко Альошев Прътев Дата на раждане 17.04.1966 г. Място на раждане с. Златарица, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Димчо Иванов Димов на 06.06.1988 г., регистриран на 16.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Димчо Иванов Димов; о. р. Емил Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Спасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-636 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Сейдол, общ. Лозница, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Бинко Альошев Прътев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 78
от 14.10.2009
Национален осигурителен институт

Агент "Спасов" Владимир Живков Василев

Дата на раждане: 07.01.1964
Място на раждане: гр. Видин
Владимир Живков Василев Дата на раждане 07.01.1964 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител кап. Любчо Евтимов Велков на 23.03.1984 г., регистриран на 30.03.1984 г. Ръководил го служител кап. Любчо Евтимов Велков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Спасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-1160 (Вд); протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-441 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел "ФСД" и гл. счетоводител в териториално поделение-Видин от 01.01.2000 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Спасов " Красимир Гергов Кръстев

Дата на раждане: 14.05.1950
Място на раждане: Гр. Бяла Слатина
Красимир Гергов Кръстев Дата на раждане 14.05.1950 г. Място на раждане Гр. Бяла Слатина Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Спиридонов Нешкински на 28.02.1977 г., регистриран на 04.03.1977 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Спиридонов Нешкински; полк. Ганчо К. Гацински; майор Ст. Дянков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца, отдел ДС, отделение икономическо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Спасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; Решение № 22/ 29.01.2008 г. 22 рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-601 (Вр); работно дело IР-99 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Бяла Слатина, издигнат от Предизборна коалиция "СДС - ДСБ" (ПП „Съюз на демократичните сили” – ПП „Демократи за силна България”) Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Спасов" Греди Хаим Асса

Дата на раждане: 29.01.1954
Място на раждане: гр. Плевен
Греди Хаим Асса Дата на раждане 29.01.1954 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител регистриран на 03.09.1979 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ОУ на МВР-Плевен-ДС-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Спасов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 1 – 2 бр.; предложение вх. № 681/ 12.02.1990 г. за заличаване на № 13219 и унищожаване материалите на СС "Спасов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра до 15.11.2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 332/ 20.03.2012 г. – Религиозната общност на евреите в България Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Станимир; Спасов" Вейби Еминов Бинбашиев

Дата на раждане: 01.07.1945
Място на раждане: с. Чеплетен, обл. Смолян
Вейби Еминов Бинбашиев Дата на раждане 01.07.1945 г. Място на раждане с. Чеплетен, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Пенчо Мекиков на 17.11.1964 г., регистриран на 24.11.1964 г.; възстановен от о. р. Христо Вас. Калайджиев на 28.05.1979 г. и регистриран на 05.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Пенчо Мекиков; кап. Христо Вас. Калайджиев; ст. лейт. Живко Сл. Вървешев; ст. лейт. Иван Т. Атанасов; подп. Георги Хр. Петканов; кап. Велко Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-ХIV; ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станимир; Спасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1972 (См) и в работно дело ІР-1430 (См); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. писмо вх. № А 18180/ 24.08.1999 г. с опис за унищожаване работно дело IР-1430 (См) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на кметство Букаците от 10.10.1990 г. до 22.10.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Вейби Еминов Бинбашиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More