Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Спиридон намери 2 резултата / The search @pseudo Спиридон found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Сътрудник "Спиридон" Богдан Боянов Мирчев

Дата на раждане: 20.08.1943
Място на раждане: гр. София
Богдан Боянов Мирчев Дата на раждане 20.08.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Георги Попов на 18.04.1969 г. Ръководил го служител полк. Георги Костов Попов; полк. Иван Дунчев Власковски; полк. Цончо Цацов; майор Назъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Спиридон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 863; дело № 863-А. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор от 1993 г. до 1994 г. Ръководител катедра от 1999 г. до 2000 г. и от 2002 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Сътрудник "Спиридон" Богдан Боянов Мирчев

Дата на раждане: 20.08.1943
Място на раждане: гр. София
Богдан Боянов Мирчев Дата на раждане 20.08.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Георги Попов на 18.04.1969 г. Ръководил го служител полк. Георги Костов Попов; полк. Иван Дунчев Власковски; полк. Цончо Цацов; майор Назъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Спиридон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 863; дело № 863-А. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Мюнхен от 01.08.1997 г. до 31.07.2000 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More