Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Спиро намери 1 резултата / The search @pseudo Спиро found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Спиро" Хасан Мюмюн Мустафа

Дата на раждане: 26.01.1949
Място на раждане: с. Едил, обл. Кърджали
Хасан Мюмюн Мустафа Дата на раждане 26.01.1949 г. Място на раждане с. Едил, обл. Кърджали Вербувал го служител майор Сашо Николов Синабов на 07.10.1981 г., регистриран на 22.10.1981 г. Ръководил го служител майор Сашо Николов Синабов; о. р. Димитър Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Спиро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2040 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1740 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1995 г. до 28.05.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More