Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Спиров намери 1 резултата / The search @pseudo Спиров found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Осведомител; Агент "Спиров" Мустафа Али Мустафа

Дата на раждане: 15.02.1940
Място на раждане: с. Токачка, обл. Кърджали
Мустафа Али Мустафа Дата на раждане 15.02.1940 г. Място на раждане с. Токачка, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Кънчо Тодоров Димитров на 21.08.1972 г., регистриран на 30.08.1972 г. Ръководил го служител о. р. Кънчо Тодоров Димитров; о. р. Вангел Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Спиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на "Спиров"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на "Спиров". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Токачка до 08.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More