Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Средец намери 12 резултата / The search @pseudo Средец found 12 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-508
от 19.05.2015 г.
община Септември

Съдържател на явочна квартира "Средец" Ангел Тодоров Стоев

Дата на раждане: 25.10.1954
Място на раждане: гара Белово
Ангел Тодоров Стоев Дата на раждане 25.10.1954 г. Място на раждане гара Белово Вербувал го служител ст. лейт. Христоско Върбев на 09.04.1985 г., регистриран на 17.04.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христоско Върбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР - Пазарджик - ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Средец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; писмо за унищожаване вх. № 821/ 04.05.1991 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Аканджиево от м. октомври 1995 г. до м. май 1998 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 324/ 07.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-491/ 16.04.2015 г. – община Белово Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Агент "Шами; Средец" Лъчезар Ефремов Иванов

Дата на раждане: 07.05.1950
Място на раждане: гр. Враца
Лъчезар Ефремов Иванов Дата на раждане 07.05.1950 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител кап. Георги Братанов Георгиев на 09.02.1984 г., регистриран на 15.02.1984 г. Ръководил го служител кап. Георги Братанов Георгиев; лейт. Илия Вутов Христов; кап. Володя Първанов Тодоров; майор Стефан Иванов Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Шами; Средец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-657 (Вр) и в работно дело IР-151 (Вр); рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1991 г. до 28.09.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Лъчезар Ефремов Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Средец" Ангел Тодоров Стоев

Дата на раждане: 25.10.1954
Място на раждане: гара Белово
Ангел Тодоров Стоев Дата на раждане 25.10.1954 г. Място на раждане гара Белово Вербувал го служител ст. лейт. Христоско Върбев на 09.04.1985 г., регистриран на 17.04.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христоско Върбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР - Пазарджик - ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Средец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; писмо за унищожаване вх. № 821/ 04.05.1991 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за кмет на кметство Аканджиево, общ. Белово, издигнат от НАРОДЕН СЪЮЗ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 324/ 07.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-491/ 16.04.2015 г. – община Белово Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-508/ 19.05.2015 г. – община Септември Обявява установената и обявена с решение № 259/ 14.09.2011 г. - община Сандански - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Средец" Иванка Малинова Евтимова

Дата на раждане: 14.01.1958
Място на раждане: с. Велковци, обл. Перник
Иванка Малинова Евтимова Дата на раждане 14.01.1958 г. Място на раждане с. Велковци, обл. Перник Вербувал я служител о. р. Делчо Владимиров на 04.07.1981 г., регистрирана на 31.07.1981 г. Ръководил я служител о. р. Делчо Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Средец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване дело IЯ-96 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за кмет на община Брезник, издигнат от ПП "АБВ" /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-614
от 23.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Съдържател на явочна квартира "Средец" Ангел Тодоров Стоев

Дата на раждане: 25.10.1954
Място на раждане: гара Белово
Ангел Тодоров Стоев Дата на раждане 25.10.1954 г. Място на раждане гара Белово Вербувал го служител ст. лейт. Христоско Върбев на 09.04.1985 г., регистриран на 17.04.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христоско Върбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР - Пазарджик - ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Средец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; писмо за унищожаване вх. № 821/ 04.05.1991 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за общински съветник в община Белово, издигнат от НАРОДЕН СЪЮЗ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 324/ 07.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-491/ 16.04.2015 г. – община Белово Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-508/ 19.05.2015 г. – община Септември Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 324/ 07.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-491
от 16.04.2015 г.
община Белово

Съдържател на явочна квартира "Средец" Ангел Тодоров Стоев

Дата на раждане: 25.10.1954
Място на раждане: гара Белово
Ангел Тодоров Стоев Дата на раждане 25.10.1954 г. Място на раждане гара Белово Вербувал го служител ст. лейт. Христоско Върбев на 09.04.1985 г., регистриран на 17.04.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христоско Върбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР - Пазарджик - ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Средец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; писмо за унищожаване вх. № 821/ 04.05.1991 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Аканджиево от 30.10.1995 г. до 04.12.2002 г. и от 09.11.2007 г.; Заместник-кмет на община Белово от 05.12.2002 г. до 03.11.2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 324/ 07.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-616
от 01.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Перник

Съдържател на явочна квартира "Средец" Иванка Малинова Евтимова

Дата на раждане: 14.01.1958
Място на раждане: с. Велковци, обл. Перник
Иванка Малинова Евтимова Дата на раждане 14.01.1958 г. Място на раждане с. Велковци, обл. Перник Вербувал я служител о. р. Делчо Владимиров на 04.07.1981 г., регистрирана на 31.07.1981 г. Ръководил я служител о. р. Делчо Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Средец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване дело IЯ-96 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общински съветник в община Брезник, издигнат от ПП "АБВ" /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Средец" Ангел Тодоров Стоев

Дата на раждане: 25.10.1954
Място на раждане: гара Белово
Ангел Тодоров Стоев Дата на раждане 25.10.1954 г. Място на раждане гара Белово Вербувал го служител Ст. лейт. Христоско Върбев на 09.04.1985 г., регистриран на 17.04.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Христоско Върбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР - Пазарджик - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Средец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо за унищожаване вх. № 821/ 04.05.1991 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за кмет на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, издигнат от ПП "Движение Гергьовден" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-721
от 04.10.2016 г.
община Доспат

Агент "Средец" Ефтим Емилов Чолаков

Дата на раждане: 17.07.1963
Място на раждане: с. Барутин, обл. Смолян
Ефтим Емилов Чолаков Дата на раждане 17.07.1963 г. Място на раждане с. Барутин, обл. Смолян Вербувал го служител майор Генчо Христов Генчев на 17.11.1982 г., регистриран на 01.12.1982 г. Ръководил го служител майор Генчо Христов Генчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Средец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1430 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-1065 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на община Доспат от 18.01.2008 г. до 2011 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Средец " Ангел Тодоров Стоев

Дата на раждане: 25.10.1954
Място на раждане:
Ангел Тодоров Стоев Дата на раждане 25.10.1954 г. Място на раждане Вербувал го служител Ст. лейт. Христоско Върбев на 09.04.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Христоско Върбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР - Пазарджик - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Средец Документи, въз основа на които е Картон обр. 6; рег. дневник; писмо за Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 установена принадлежността към органите по чл. 1 унищожаване вх. № 821/ 04.05.1991 г.; доклад на МВР RB202009-001- 05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за кмет на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, издигнат от Движение Гергьовден
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент "Средец" Александър Павлов Харитов

Дата на раждане: 10.06.1952
Място на раждане: гр. Димитровград
Александър Павлов Харитов Дата на раждане 10.06.1952 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал го служител о. р. Емил Миланов на 07.05.1986 г., регистриран на 22.05.1986 г. Ръководил го служител о. р. Емил Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-V-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Средец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2196/ 09.05.1990 г. с искане "Да се заличат от всички картотеки данните за" аг. "Средец". Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като длъжник – съдружник във фирма – длъжник СД „ЕЛЕФАНТ”, с. Чуковезер, Софийска област Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 324
от 07.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Съдържател на явочна квартира "Средец" Ангел Тодоров Стоев

Дата на раждане: 25.10.1954
Място на раждане: гара Белово
Ангел Тодоров Стоев Дата на раждане 25.10.1954 г. Място на раждане гара Белово Вербувал го служител Ст. лейт. Христоско Върбев на 09.04.1985 г., регистриран на 17.04.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Христоско Върбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР - Пазарджик - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Средец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо за унищожаване вх. № 821/ 04.05.1991 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Белово, издигнат от ПП "Движение Гергьовден" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More