Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сталев намери 5 резултата / The search @pseudo Сталев found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-34
от 11.07.2012 г.
Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски

Агент; секретен сътрудник "Сталев; Столев" Иван Михайлов Нишков

Дата на раждане: 11.05.1946
Място на раждане: гр. София
Иван Михайлов Нишков Дата на раждане 11.05.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Йордан Раденков Тодоров на 10.06.1983 г., регистриран на 17.06.1983 г.; регистриран в ПГУ на 26.12.1986 г. Ръководил го служител лейт. Йордан Раденков Тодоров; лейт. Ангел Цветанов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-I по линия на ВГУ; ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Сталев; Столев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-32741 и в дело Ф1, а.е 5791; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 2009 г. до 2012 г.
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Секретен сътрудник "Сталев" Веселин Стойков Стойков

Дата на раждане: 21.12.1951
Място на раждане: Гр. София
Веселин Стойков Стойков Дата на раждане 21.12.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Кап. Станой Владимиров Тошев на 14.05.1981 г., регистриран на 19.05.1981 г. Ръководил го служител Кап. Станой Владимиров Тошев; ст. лейт. Пламен Николов; лейт. Иван Николов Мълчанов; майор Георги Вълчев Палазов; Костадин Трайков; Л. Терзиянов; Ангел Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Сталев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5417; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1648/ 01.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на СЕМ от 26.11.2001 г. до 11.02.2002 г.
Решение N° 60
от 11.03.2009
Комисия за регулиране на съобщенията

Секретен сътрудник "Сталев" Веселин Стойков Стойков

Дата на раждане: 21.12.1951
Място на раждане: Гр. София
Веселин Стойков Стойков Дата на раждане 21.12.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Кап. Станой Владимиров Тошев на 14.05.1981 г., регистриран на 19.05.1981 г. Ръководил го служител Кап. Станой Владимиров Тошев; ст. лейт. Пламен Николов; лейт. Иван Николов Мълчанов; майор Георги Вълчев Палазов; Костадин Трайков; Л. Терзиянов; Ангел Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Сталев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5417; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1648/ 01.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ДКД от 01.10.1998 г. до 15.08.2000 г. Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. - председателят, заместник-председателите, членовете, ръководителите на редакции (дирекции), ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в Съвета за електронни медии.
Решение N° 149
от 13.07.2010
областни управи

Секретен сътрудник "Сталев" Веселин Стойков Стойков

Дата на раждане: 21.12.1951
Място на раждане: гр. София
Веселин Стойков Стойков Дата на раждане 21.12.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Кап. Станой Владимиров Тошев на 14.05.1981 г., регистриран на 19.05.1981 г. Ръководил го служител Кап. Станой Владимиров Тошев; ст. лейт. Пламен Николов; лейт. Иван Николов Мълчанов; майор Георги Вълчев Палазов; о. р. Костадин Трайков; о. р. Л. Терзиянов; о. р. Ангел Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Сталев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5417; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1648/ 01.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Областен управител на област София от 18.02.1997 г. до 01.10.1997 г. Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. - председателят, заместник-председателите, членовете, ръководителите на редакции (дирекции), ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в Съвета за електронни медии. Обявен с решение № 60/ 11.03.2009 г. - Комисията за регулиране на съобщенията
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Сталев" Веселин Стойков Стойков

Дата на раждане: 21.12.1951
Място на раждане: гр. София
Веселин Стойков Стойков Дата на раждане 21.12.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Кап. Станой Владимиров Тошев на 14.05.1981 г., регистриран на 19.05.1981 г. Ръководил го служител Кап. Станой Владимиров Тошев; ст. лейт. Пламен Николов; лейт. Иван Николов Мълчанов; майор Георги Вълчев Палазов; о. р. Костадин Трайков; о. р. Л. Терзиянов; о. р. Ангел Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Сталев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5417; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1648/ 01.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на район Красно село от 1992 г. до 1995 г. Заместник-кмет на район Красно село от 1995 г. до 1996 г. Кмет на район Красно село от 1996 г. до 1997 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 60/ 11.03.2009 г. - Комисията за регулиране на съобщенията Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 149/ 13.07.2010 г. - областните управители и заместник областните управители Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More