Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сталев; Столев намери 1 резултата / The search @pseudo Сталев; Столев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-34
от 11.07.2012 г.
Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски

Агент; секретен сътрудник "Сталев; Столев" Иван Михайлов Нишков

Дата на раждане: 11.05.1946
Място на раждане: гр. София
Иван Михайлов Нишков Дата на раждане 11.05.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Йордан Раденков Тодоров на 10.06.1983 г., регистриран на 17.06.1983 г.; регистриран в ПГУ на 26.12.1986 г. Ръководил го служител лейт. Йордан Раденков Тодоров; лейт. Ангел Цветанов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-I по линия на ВГУ; ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Сталев; Столев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-32741 и в дело Ф1, а.е 5791; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 2009 г. до 2012 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More