Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Стамен намери 3 резултата / The search @pseudo Стамен found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Сътрудник "Стамен" Антон Йорданов Стоименов

Дата на раждане: 10.07.1941
Място на раждане: гр. София
Антон Йорданов Стоименов Дата на раждане 10.07.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 14.01.1982 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Стамен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; предложение рег. № 4944/ 21.05.1990 г. за унищожаване на дело № 14531-"Стамен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на управление "Национална научна политика" от 16.12.1991 г. до 06.07.1992 г. Началник на управление "Национална образователна и научна политика" от 06.07.1992 г. до 22.02.1993 г.
Решение N° 2-627
от 22.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Разград

Агент "Стамен" Бранимир Каменов Фиданов

Дата на раждане: 21.09.1960
Място на раждане: гр. Разград
Бранимир Каменов Фиданов Дата на раждане 21.09.1960 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител лейт. Румен Стефанов Димитров на 06.08.1985 г., регистриран на 09.08.1985 г. Ръководил го служител лейт. Румен Стефанов Димитров; кап. Евгений Георгиев Несторов; кап. Петър Петров Панчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стамен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-901 (Рз) и в работно дело IР-511 (Рз); рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Разград, издигнат от МКП "КАУЗА РАЗГРАД" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Бранимир Каменов Фиданов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник "Витоша; Станой; Стамен" Стоян Вълков Михов

Дата на раждане: 24.08.1937
Място на раждане: с. Брестово, обл. Благоевград
Стоян Вълков Михов Дата на раждане 24.08.1937 г. Място на раждане с. Брестово, обл. Благоевград Вербувал го служител О. р. Цветан Любенов Тасков на 07.03.1969 г., регистриран на 07.04.1969 г.; о. р. В. Ников на 23.10.1981 г., регистриран на 02.12.1982 г. Ръководил го служител О. р. Цветан Любенов Тасков; о. р. Георги Гогов; о. р. В. Ников Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-V-II, ПГУ-отдел 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник Псевдоними Витоша; Станой; Стамен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 4 – 2 бр.; дело Ф 1, а.е. 4562; протокол / 53/ 1985 г. за унищожаване на лично дело на Я/К "Витоша" – I-ПВ-750; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1722/ 08.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор от 01.11.1976 г. до 31.03.1993 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More