Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Стаменов намери 3 резултата / The search @pseudo Стаменов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Стаменов" Андрей Славчев Трънски

Дата на раждане: 11.08.1945
Място на раждане: гр. София
Андрей Славчев Трънски Дата на раждане 11.08.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Венцислав Петров Константинов и полк. Дънков на 07.10.1975 г., регистриран на 03.11.1975 г.; възстановен на 20.04.1979 г. Ръководил го служител лейт. Венцислав Петров Константинов; о. р. Людмил Пешев; о. р. Иван Димов; о. р. Димитър Райчев; о. р. Александър Асенов Христов; ст. лейт. Христо Кожухаров; лейт. Димо Дичев; лейт. Иван Жеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Стаменов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3625 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 29.11.2005 г. до 29.03.2007 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Резидент; съдържател на явочна квартира "Стаменов; Искра" Димитър Колев Терзиев

Дата на раждане: 05.10.1931
Място на раждане: с. Попско, обл. Хасково
Димитър Колев Терзиев Дата на раждане 05.10.1931 г. Място на раждане с. Попско, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Иван Попчев на 06.03.1956 г., регистриран на 17.05.1956 г.; възстановен от о. р. Минчо Минчев на 06.06.1979 г., регистриран на 25.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Иван Попчев; о. р. Минчо Минчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Ивайловград; ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Стаменов; Искра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 5 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на Я/К "Искра"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на Я/К "Искра". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Стаменов" Андрей Славчев Трънски

Дата на раждане: 11.08.1945
Място на раждане: гр. София
Андрей Славчев Трънски Дата на раждане 11.08.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Венцислав Петров Константинов и полк. Дънков на 07.10.1975 г., регистриран на 03.11.1975 г.; възстановен на 20.04.1979 г. Ръководил го служител лейт. Венцислав Петров Константинов; о. р. Людмил Пешев; о. р. Иван Димов; о. р. Димитър Райчев; о. р. Александър Асенов Христов; ст. лейт. Христо Кожухаров; лейт. Димо Дичев; лейт. Иван Жеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Стаменов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3625 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Сараево от 30.03.2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More