Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Стаменов; Искра намери 1 резултата / The search @pseudo Стаменов; Искра found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Резидент; съдържател на явочна квартира "Стаменов; Искра" Димитър Колев Терзиев

Дата на раждане: 05.10.1931
Място на раждане: с. Попско, обл. Хасково
Димитър Колев Терзиев Дата на раждане 05.10.1931 г. Място на раждане с. Попско, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Иван Попчев на 06.03.1956 г., регистриран на 17.05.1956 г.; възстановен от о. р. Минчо Минчев на 06.06.1979 г., регистриран на 25.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Иван Попчев; о. р. Минчо Минчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Ивайловград; ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Стаменов; Искра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 5 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на Я/К "Искра"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на Я/К "Искра". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More