Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Станимир намери 3 резултата / The search @pseudo Станимир found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Станимир" Фикрет Миман Кадиш

Дата на раждане: 16.11.1965
Място на раждане: с. Манолич, обл. Бургас
Фикрет Миман Кадиш Дата на раждане 16.11.1965 г. Място на раждане с. Манолич, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Владимир Ас. Воденичаров на 05.10.1984 г., регистриран на 03.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Ас. Воденичаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1604 (Бс); протокол рег. № 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3043 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Сунгурларе, издигнат от ПП "ДПС"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Станимир; Спасов" Вейби Еминов Бинбашиев

Дата на раждане: 01.07.1945
Място на раждане: с. Чеплетен, обл. Смолян
Вейби Еминов Бинбашиев Дата на раждане 01.07.1945 г. Място на раждане с. Чеплетен, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Пенчо Мекиков на 17.11.1964 г., регистриран на 24.11.1964 г.; възстановен от о. р. Христо Вас. Калайджиев на 28.05.1979 г. и регистриран на 05.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Пенчо Мекиков; кап. Христо Вас. Калайджиев; ст. лейт. Живко Сл. Вървешев; ст. лейт. Иван Т. Атанасов; подп. Георги Хр. Петканов; кап. Велко Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-ХIV; ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станимир; Спасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1972 (См) и в работно дело ІР-1430 (См); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. писмо вх. № А 18180/ 24.08.1999 г. с опис за унищожаване работно дело IР-1430 (См) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на кметство Букаците от 10.10.1990 г. до 22.10.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Вейби Еминов Бинбашиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 249
от 09.08.2011
Агенция Пътна инфраструктура

Агент "Станимир" Михаил Станков Михайлов

Дата на раждане: 14.02.1944
Място на раждане: гр. Пловдив
Михаил Станков Михайлов Дата на раждане 14.02.1944 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Кирил Сивриев на 22.05.1979 г., регистриран на 05.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Сивриев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; формализирана карта на дело IА-322 (Пд) Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 10.11.1989 г. до 30.04.1991 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More