Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Станимиров намери 7 резултата / The search @pseudo Станимиров found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Секретен сътрудник "Станимиров" Кольо Станев Колев

Дата на раждане: 28.02.1948
Място на раждане: с. Млекарево, обл. Сливен
Кольо Станев Колев Дата на раждане 28.02.1948 г. Място на раждане с. Млекарево, обл. Сливен Вербувал го служител Кап. Иван Михайлов Иванов на 06.08.1974 г. Ръководил го служител Кап. Иван Михайлов Иванов; полк. Васил Маринов Цочев; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Станимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; дело № 9365; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.01.1992 г. до 28.09.1995 г. и от 14.11.1995 г. до 05.08.1997 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-44/ 01.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 213
от 28.04.2011
Министерството на физическото възпитание и спорта

Секретен сътрудник "Станимиров" Тодор Симеонов Лочов

Дата на раждане: 09.06.1944
Място на раждане: с. Септемврийци, обл. Монтана
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент; Агент "Станимиров" Тодор Ганчов Фандъков

Дата на раждане: 13.06.1958
Място на раждане: гр. Панагюрище
Тодор Ганчов Фандъков Дата на раждане 13.06.1958 г. Място на раждане гр. Панагюрище Вербувал го служител о. р. Васил Георгиев Христов на 28.01.1981 г., регистриран на 04.03.1981 г. Ръководил го служител о. р. Васил Георгиев Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; агент Псевдоними Станимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27925 и работно дело IР-13403. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Секретен сътрудник "Станимиров" Тодор Симеонов Лочов

Дата на раждане: 09.06.1944
Място на раждане: С. Септемврийци, обл. Монтана
Тодор Симеонов Лочов Дата на раждане 09.06.1944 г. Място на раждане С. Септемврийци, обл. Монтана Вербувал го служител Ст. лейт. Орлин Георгиев Владиков на 20.09.1983 г., регистриран на 08.10.1983 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Орлин Георгиев Владиков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Станимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4872; доклад на НРС RB102101-001-04/12-840/ 08.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел от 17.04.2002 г. до 17.10.2002 г. Държавна комисия по стоковите борси и тържищата Проверени са 23 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Установява и обявява принадлежност за:
Решение N° 2-691
от 02.08.2016 г.
община Ситово

Агент "Станимиров" Сейфидин Садула Сали

Дата на раждане: 20.12.1968
Място на раждане: с. Добротица, обл. Силистра
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-44
от 01.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Враца

Секретен сътрудник "Станимиров" Кольо Станев Колев

Дата на раждане: 28.02.1948
Място на раждане: с. Млекарево, обл. Сливен
Кольо Станев Колев Дата на раждане 28.02.1948 г. Място на раждане с. Млекарево, обл. Сливен Вербувал го служител Кап. Иван Михайлов Иванов на 06.08.1974 г. Ръководил го служител Кап. Иван Михайлов Иванов; полк. Васил Маринов Цочев; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Станимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; дело № 9365; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Враца, издигнат от БСП Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Секретен " Станимиров " Кольо Станев Колев

Дата на раждане: 28.02.1948
Място на раждане: С. Млекарево, обл. Сливен
Кольо Станев Колев Дата на раждане 28.02.1948 г. Място на раждане С. Млекарево, обл. Сливен Вербувал го служител Кап. Иван Михайлов Иванов на 06.08.1974 г. Ръководил го служител Кап. Иван Михайлов Иванов; полк. Васил Маринов Цочев; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Станимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; Решение № 22/ 29.01.2008 г. 18 документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; дело № 9365; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Враца, издигнат от БСП

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More