Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Станимир; Спасов намери 1 резултата / The search @pseudo Станимир; Спасов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Станимир; Спасов" Вейби Еминов Бинбашиев

Дата на раждане: 01.07.1945
Място на раждане: с. Чеплетен, обл. Смолян
Вейби Еминов Бинбашиев Дата на раждане 01.07.1945 г. Място на раждане с. Чеплетен, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Пенчо Мекиков на 17.11.1964 г., регистриран на 24.11.1964 г.; възстановен от о. р. Христо Вас. Калайджиев на 28.05.1979 г. и регистриран на 05.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Пенчо Мекиков; кап. Христо Вас. Калайджиев; ст. лейт. Живко Сл. Вървешев; ст. лейт. Иван Т. Атанасов; подп. Георги Хр. Петканов; кап. Велко Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-ХIV; ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станимир; Спасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1972 (См) и в работно дело ІР-1430 (См); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. писмо вх. № А 18180/ 24.08.1999 г. с опис за унищожаване работно дело IР-1430 (См) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на кметство Букаците от 10.10.1990 г. до 22.10.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Вейби Еминов Бинбашиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More