Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Станислава намери 3 резултата / The search @pseudo Станислава found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Секретен сътрудник "Станислава" София Илиева Попова-

Дата на раждане: 23.09.1955
Място на раждане: гр. София
София Илиева Попова- Карапетрова Дата на раждане 23.09.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител Подп. Марин Стоянов Божков на 21.09.1988 г., регистрирана на 12.10.1988 г. Ръководил я служител Подп. Марин Стоянов Божков; лейт. Жеко Матев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Станислава Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7000; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1721/ 08.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) от 01.07.1993 г. до 09.12.2007 г. и от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г. Старши редактор (член на редакционен съвет) от 01.10.2014 г. до 25.08.2016 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № RB102101-001-04/12-1721/ 08.09.2008 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Секретен сътрудник "Станислава" София Илиева Попова-

Дата на раждане: 23.09.1955
Място на раждане: Гр. София
София Илиева Попова- Карапетрова Дата на раждане 23.09.1955 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител Подп. Марин Стоянов Божков на 21.09.1988 г., регистрирана на 12.10.1988 г. Ръководил я служител Подп. Марин Стоянов Божков; лейт. Жеко Матев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Станислава Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7000; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1721/ 08.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор и водеща на предавания на албански език в БНР Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № RB102101-001-04/12-1721/ 08.09.2008 г. Обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Секретен сътрудник "Станислава" София Илиева Попова-

Дата на раждане: 23.09.1955
Място на раждане: Гр. София
София Илиева Попова- Карапетрова Дата на раждане 23.09.1955 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител Подп. Марин Стоянов Божков на 21.09.1988 г., регистрирана на 12.10.1988 г. Ръководил я служител Подп. Марин Стоянов Божков; лейт. Жеко Матев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Станислава Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7000; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1721/ 08.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор от 10.12.2007 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № RB102101-001-04/12-1721/ 08.09.2008 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More