Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Станков намери 7 резултата / The search @pseudo Станков found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-960
от 23.05.2017 г.
община Свиленград

Агент "Станков" Иван Георгиев Стефанов

Дата на раждане: 11.07.1945
Място на раждане: с. Дрипчево, обл. Хасково
Иван Георгиев Стефанов Дата на раждане 11.07.1945 г. Място на раждане с. Дрипчево, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Кръстьо Камбуров на 01.03.1980 г., регистриран на 20.03.1980 г. Ръководил го служител о. р. Кръстьо Камбуров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Хасково - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Станков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6, рег. дневник; формализирана карта на лично дело ІА-678 (Хс); протокол № КА 499/ 1990 г. за унищожаване на на работно дело ІР–702 /Хс/; протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-678 (Хс); доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г.; Кмет на кметство Левка от м. февруари 1991 г. до м. септември 1991 г. и от м. ноември 1999 г. до м. октомври 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Станков" Живко Стефанов Гърдев

Дата на раждане: 10.11.1936
Място на раждане: гр. Ямбол
Живко Стефанов Гърдев Дата на раждане 10.11.1936 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Митю Иванов Митев на 04.12.1964 г., регистриран на 18.12.1964 г. Ръководил го служител о. р. Митю Иванов Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-1608 (Ст.З.) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Мини "Марица-Изток" ЕАД, гр. Раднево от 21.03.1997 г. до 10.07.1998 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-662/ 07.06.2016 г. – "Миньорско застрахователно дружество" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 212
от 28.04.2011
община Разлог

Сътрудник "Станков" Георги Иванов Калоянов

Дата на раждане: 17.01.1945
Място на раждане: с. Долно Драглище, обл. Благоевград
Георги Иванов Калоянов Дата на раждане 17.01.1945 г. Място на раждане с. Долно Драглище, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Илия Вутов на 20.12.1969 г., регистриран на 31.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Илия Вутов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Станков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-21746 и работно дело IР-5237. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.
Решение N° 2-662
от 07.06.2016 г.
Миньорско застрахователно дружество АД

Агент "Станков" Живко Стефанов Гърдев

Дата на раждане: 10.11.1936
Място на раждане: гр. Ямбол
Живко Стефанов Гърдев Дата на раждане 10.11.1936 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Митю Иванов Митев на 04.12.1964 г., регистриран на 18.12.1964 г. Ръководил го служител о. р. Митю Иванов Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-1608 (Ст.З.) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 09.10.1997 г. до 16.09.1998 г. Обявява установената и обявена с решение № 137/ 09.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 149
от 13.07.2010
областни управи

Агент "Станков" Живко Стефанов Гърдев

Дата на раждане: 10.11.1936
Място на раждане: гр. Ямбол
Живко Стефанов Гърдев Дата на раждане 10.11.1936 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Митю Иванов Митев на 04.12.1964 г., регистриран на 18.12.1964 г. Ръководил го служител о. р. Митю Иванов Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1608 (Ст.З.) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. областен управител на област Хасково от 29.12.1991 г. до 16.04.1993 г.
Решение N° 2-275
от 04.12.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Банка за земеделски кредит

Агент "Станков" Гергин Станимиров Божилов

Дата на раждане: 03.11.1959
Място на раждане: гр. Перник
Гергин Станимиров Божилов Дата на раждане 03.11.1959 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител о. р. Иерусалим Стоянов на 30.11.1977 г., регистриран на 08.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Иерусалим Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-24727 и работно дело IР-9648. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Управител на фирма – длъжник – "СОЛЕКС" ЕООД, с. Петърч, общ. Костинброд Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Станков " Иван Георгиев Стефанов

Дата на раждане: 11.07.1945
Място на раждане: Дрипчево, Хасковско
Иван Георгиев Стефанов Дата на раждане 11.07.1945 г. Място на раждане Дрипчево, Хасковско Вербувал го служител Кръстьо Камбуров на 12.03.1980 г., регистриран на 20.03.1980 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 8 Ръководил го служител Кръстьо Камбуров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Хасково - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Станков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4, рег. дневник; формализирана карта на лично дело ІА-678 (Хс); протокол № КА 499/ 1990 г. за унищожаване на лично дело І А – 678 /Хс/ - МФ и на работно дело І Р – 702 /Хс/ - МФ; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Левка, общ. Свиленград, обл. Хасково, издигнат от Коалиция за Свиленград