Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Стела намери 3 резултата / The search @pseudo Стела found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-535
от 22.07.2015 г.
община Никопол

Агент "Стела" Айше Еметулова Ахмедова

Дата на раждане: 10.12.1951
Място на раждане: гр. Никопол
Айше Еметулова Ахмедова Дата на раждане 10.12.1951 г. Място на раждане гр. Никопол Вербувал я служител ст. лейт. Симчо Цветанов Цветков на 11.06.1987 г., регистрирана на 16.06.1987 г. Ръководил я служител ст. лейт. Симчо Цветанов Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1961 (Пл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2046/ 25.04.1990 г. с искане "Да се изключи от статистическия отчет на ДС" агент "Стела". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-331
от 24.03.2014 г.
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

Секретен сътрудник "Стела" Христина Иванова Станева

Дата на раждане: 17.10.1942
Място на раждане: гр. Тетевен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Стела" Елена Димитрова Василева

Дата на раждане: 03.01.1947
Място на раждане: гр. Червен бряг
Елена Димитрова Василева Дата на раждане 03.01.1947 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал я служител полк. Стефан Иванов Пенев на 24.11.1988 г., регистрирана на 06.12.1988 г. Ръководил я служител полк. Стефан Иванов Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34417; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник отдел при ДО "Ветеринарно дело" от 01.11.1991 г. до 22.12.1992 г. Началник отдел при НВМС от 11.01.1993 г. до 31.10.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Елена Димитрова Василева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More