Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Стефан; Стефан II намери 1 резултата / The search @pseudo Стефан; Стефан II found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-30
от 04.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Агент; секретен сътрудник "Стефан; Стефан II" Константин Апостолов Пашев

Дата на раждане: 12.06.1956
Място на раждане: гр. София
Константин Апостолов Пашев Дата на раждане 12.06.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Стоянов Димитров на 27.11.1984 г., регистриран на 10.12.1984 г.; регистриран в ПГУ на 12.02.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Стоянов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-III, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Стефан; Стефан II Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-34310 и в дело Ф1, а.е. 7400; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен секретар на КНСБ, член на Координационния съвет и на Изпълнителния комитет Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Константин Апостолов Пашев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More