Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Стоев намери 7 резултата / The search @pseudo Стоев found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Стоев " Георги Владимиров Юруков

Дата на раждане: 11.06.1955
Място на раждане: С. Илинден, обл. Благоевград
Георги Владимиров Юруков Дата на раждане 11.06.1955 г. Решение № 14 / 04.09.2007 г. 15 Място на раждане С. Илинден, обл. Благоевград Вербувал го служител Лейт. Борис Георг. Борисов на 19.04.1975 г. Ръководил го служител Лейт. Борис Георг. Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление-ДС, ІV, 3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Стоев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи № 4/ 03.07.1990 г. за унищожаване на лично дело на агент "Стоев" ІА-1623 и № 2/ 10.05.1990 г. за унищожаване на работно дело на агент "Стоев" ІР-1218 Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание Народен представител в 39-о Народно събрание Народен представител в 40-о Народно събрание
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Стоев" Георги Владимиров Юруков

Дата на раждане: 11.06.1955
Място на раждане: с. Илинден, обл. Благоевград
Георги Владимиров Юруков Дата на раждане 11.06.1955 г. Място на раждане с. Илинден, обл. Благоевград Вербувал го служител Лейт. Борис Георг. Борисов на 19.04.1975 г., регистриран на 28.04.1975 г. Ръководил го служител Лейт. Борис Георг. Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление-ДС, ІV, 3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Стоев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи № 4/ 03.07.1990 г. за унищожаване на лично дело на агент "Стоев" ІА-1623 и № 2/ 10.05.1990 г. за унищожаване на работно дело на агент "Стоев" ІР-1218 Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за народен представител, издигнат от КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ в 1-и ИР-Благоевград Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент; секретен сътрудник "Стоев" Станчо Георгиев Запрянов

Дата на раждане: 27.09.1933
Място на раждане: с. Винарско, обл. Бургас
Станчо Георгиев Запрянов Дата на раждане 27.09.1933 г. Място на раждане с. Винарско, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Д. Ганев на 06.12.1979 г., регистриран на 21.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Д. Ганев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Стоев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1286 (Бс); предложение рег. № 2129/ 08.02.1990 г. за унищожаване дело № 55999/ 1979 г. – СС "Стоев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по агрономо-лесовъдни науки от 1992 г. Зам. председател на научна комисия по агрономия и лесовъдство от 1997 г. до 2003 г.
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент; секретен сътрудник "Стоев" Адем Халил Адем

Дата на раждане: 19.01.1955
Място на раждане: с. Поточница, обл. Кърджали
Адем Халил Адем Дата на раждане 19.01.1955 г. Място на раждане с. Поточница, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Иван Кирчев на 11.09.1976 г., регистриран на 01.10.1976 г. Ръководил го служител о. р. Иван Кирчев; о. р. Илия Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Стоев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Стоев"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Стоев"; протокол рег. № 61/ 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-854 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на кметство Поточница от 08.10.1990 г. до 18.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Стоев" Бранимир Филипов Петров

Дата на раждане: 29.09.1948
Място на раждане: гр. София
Бранимир Филипов Петров Дата на раждане 29.09.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Горан Йонов, регистриран на 27.03.1978 г. Ръководил го служител о. р. Горан Йонов; о. р. Леко Савов; о. р. Захари Зарков; о. р. Симеон Ляпчев; о. р. Венцислав Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Стоев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4582. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Атина от 14.08.1993 г. до 14.08.1998 г.
Решение N° 231
от 23.06.2011
община Гоце Делчев

Агент "Стоев" Георги Владимиров Юруков

Дата на раждане: 11.06.1955
Място на раждане: с. Илинден, обл. Благоевград
Георги Владимиров Юруков Дата на раждане 11.06.1955 г. Място на раждане с. Илинден, обл. Благоевград Вербувал го служител Лейт. Борис Георг. Борисов на 19.04.1975 г., регистриран на 28.04.1975 г. Ръководил го служител Лейт. Борис Георг. Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление-ДС, ІV, 3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Стоев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 - 2; рег. дневник; протоколи № 4/ 03.07.1990 г. за унищожаване на лично дело на агент "Стоев" ІА-1623 и № 2/ 10.05.1990 г. за унищожаване на работно дело на агент "Стоев" ІР-1218 Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник до м. август 1990 г. Секретар на ИК на ОбНС до м. октомври 1990 г. Общински съветник от ноември 1991 г. до октомври 1995 г. и от ноември 1999 г. до октомври 2003 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Стоев " Стефан Кирилов Петров

Дата на раждане: 02.06.1959
Място на раждане: Гр. Дупница
Стефан Кирилов Петров Дата на раждане 02.06.1959 г. Място на раждане Гр. Дупница Вербувал го служител Иван Баймаков на 28.11.1977 г., регистриран на 09.12.1977 г. Ръководил го служител Иван Баймаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА-18(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-800; протокол рег. № 18/ 04.06.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-526; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общински съветник в общ. Дупница, издигнат от “ГЛАС ЗА ДУПНИЦА“(Новото време и двежение Гергьовден)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More