Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Стойков намери 3 резултата / The search @pseudo Стойков found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Агент; резидент "Стойков" Димитър Николов Павлов

Дата на раждане: 07.09.1937
Място на раждане: с.Кичево, обл. Варна
Димитър Николов Павлов Дата на раждане 07.09.1937 г. Място на раждане с.Кичево, обл. Варна Вербувал го служител Майор Георги Христов Петров на 01.08.1963 г., регистриран на 16.08.1963 г. Ръководил го служител Майор Георги Христов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел ВКР, ВМФ I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Стойков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник-2 бр.; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-14930; работно дело IР-2763; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Кандидат за общински съветник в община Варна, издигнат от МК "Кирил Йорданов - Кметът на Варна" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 180/ 26.01.2011 г. – Министерството на отбраната Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент; резидент "Стойков" Димитър Николов Павлов

Дата на раждане: 07.09.1937
Място на раждане: гр. Варна
Димитър Николов Павлов Дата на раждане 07.09.1937 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител Майор Георги Христов Петров на 01.08.1963 г., регистриран на 16.08.1963 г. Ръководил го служител Майор Георги Христов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел ВКР, ВМФ I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Стойков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник-2 бр.; картон обр. 4; лично дело IА-14930; работно дело IР-2763; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Командващ Военноморските сили от 15.08.1990 г. до 04.01.1992 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент; резидент " Стойков " Димитър Николов Павлов

Дата на раждане: 07.09.1937
Място на раждане: Гр. Варна
Димитър Николов Павлов Дата на раждане 07.09.1937 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител Майор Георги Христов Петров на 01.08.1963 г., регистриран на 16.08.1963 г. Ръководил го служител Майор Георги Христов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел ВКР, ВМФ I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; резидент Псевдоними Стойков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник- 2 бр.; картон обр. 4; лично дело IА- 14930; работно дело IР-2763; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на отбраната Министър на отбраната - 26.01.1995 г. - 12.02.1997 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More