Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Стойновски намери 3 резултата / The search @pseudo Стойновски found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Секретен сътрудник "Стойновски" Стати Василев Статев

Дата на раждане: 19.06.1955
Място на раждане: гр. Бургас
Стати Василев Статев Дата на раждане 19.06.1955 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Огнян Вангелов Бохоров на 01.02.1989 г., регистриран на 20.02.1989 г. Ръководил го служител кап. Огнян Вангелов Бохоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Стойновски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6724; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1395/ 13.07.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 03.06.2004 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-1395/ 13.07.2009 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Стойновски" Стати Василев Статев

Дата на раждане: 19.06.1955
Място на раждане: гр. Бургас
Стати Василев Статев Дата на раждане 19.06.1955 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Огнян Вангелов Бохоров на 01.02.1989 г., регистриран на 20.02.1989 г. Ръководил го служител кап. Огнян Вангелов Бохоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Стойновски Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6724; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1395/ 13.07.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по икономически науки от 2010 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-1395/ 13.07.2009 г. Обявен с решение № 71/ 22.07.2009 г. - БНБ
Решение N° 2-72
от 18.09.2012 г.
Университет за национално и световно стопанство

Секретен сътрудник "Стойновски" Стати Василев Статев

Дата на раждане: 19.06.1955
Място на раждане: гр. Бургас
Стати Василев Статев Дата на раждане 19.06.1955 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Огнян Вангелов Бохоров на 01.02.1989 г., регистриран на 20.02.1989 г. Ръководил го служител кап. Огнян Вангелов Бохоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Стойновски Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6724; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1395/ 13.07.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Първи зам.-ректор и зам.-ректор по международно сътрудничество до 14.11.2007 г. В.и.д. Първи зам.-ректор и зам.-ректор по международно сътрудничество от 14.11.2007 г. до 19.12.2007 г. Първи зам.-ректор и зам.-ректор по МС и координация между поделенията на УНСС от 19.12.2007 г. до 06.11.2009 г. Първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучение в ОКС "бакалавър", МС и координация м/у поделенията на УНСС от 06.11.2009 г. до 19.12.2011 г. В.и.д. ръководител, катедра "Политическа икономия" от 01.10.2010 г. до 15.03.2011 г. Ректор от 19.12.2011 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-1395/ 13.07.2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More