Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Стоун намери 2 резултата / The search @pseudo Стоун found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Стоун" Красимир Йорданов Петров

Дата на раждане: 29.08.1951
Място на раждане: гр. София
Красимир Йорданов Петров Дата на раждане 29.08.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Веселин Мишонов на 16.12.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Мишонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоун Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 178-1/ 14.05.1990 г. с искане "да бъдат заличени от картотеките данните за" "Стоун". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 15.07.2005 г. до 13.08.2005 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Стоун" Красимир Йорданов Петров

Дата на раждане: 29.08.1951
Място на раждане: гр. София
Красимир Йорданов Петров Дата на раждане 29.08.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Веселин Мишонов на 16.12.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Мишонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоун Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 178-1/ 14.05.1990 г. с искане "да бъдат заличени от картотеките данните за" "Стоун". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Пълномощен министър, временно управляващ посолството в Пном Пен от 14.08.2005 г. до 23.08.2009 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More