Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Стоян намери 42 резултата / The search @pseudo Стоян found 42 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 226
от 01.06.2011
община Банско

Агент "Стоян" Иван Димитров Ергин

Дата на раждане: 10.02.1933
Място на раждане: гр. Добринище
Иван Димитров Ергин Дата на раждане 10.02.1933 г. Място на раждане гр. Добринище Вербувал го служител о. р. Борис Велев Танчев на 08.08.1955 г., регистриран на 22.08.1955 г. Ръководил го служител о. р. Борис Велев Танчев; о. р. Ст. Горанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-III-II; ДС-Петрич; ДС-Разлог Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-178 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-465 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991 г.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Стоян" Георги Иванов Димитров

Дата на раждане: 12.05.1967
Място на раждане: гр. Поморие
Георги Иванов Димитров Дата на раждане 12.05.1967 г. Място на раждане гр. Поморие Вербувал го служител о. р. Желю Христов Хубеков на 09.04.1987 г., регистриран на 29.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Желю Христов Хубеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-398 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Пом. следовател в ОСлС-Бургас
Решение N° 2-592
от 14.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Враца

Резидент, Агент "Стоян" Радослав Тодоров Стойков

Дата на раждане: 12.10.1951
Място на раждане: с. Хайредин, обл. Враца
Радослав Тодоров Стойков Дата на раждане 12.10.1951 г. Място на раждане с. Хайредин, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Дойчин Дойнов на 03.08.1983 г., регистриран на 05.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Дойчин Дойнов; о. р. Георги Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, 10-ВКР-СВ, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент, агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично и работно дело IА-1135; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Хайредин, издигнат от партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-44/ 01.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-286/ 15.01.2014 г. – община Хайредин Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-287/ 15.01.2014 г. – община Роман - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Стоян" Велко Ненов Генчев

Дата на раждане: 10.10.1949
Място на раждане: гр. София
Велко Ненов Генчев Дата на раждане 10.10.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Петър Йоловски на 10.12.1984 г., регистриран на 13.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петър Йоловски; о. р. Христо Върбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-VII, управление IV-IV-VIII; ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се във формализирана карта на лично дело IА-1699 (Пз) и в работно дело IР-14950; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Хигия“” АД - Пазарджик Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Велко Ненов Генчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Стоян" Владимир Панайотов Коларов

Дата на раждане: 18.10.1953
Място на раждане: гр. София
Владимир Панайотов Коларов Дата на раждане 18.10.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Огнян Иванов Иванов на 31.01.1984 г., регистриран на 14.02.1984 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Иванов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС- III РУ по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 75/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-31060 и работно дело IР-17026. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Национална кардиологична болница“ ЕАД – гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Стоян" Димитър Спасов Шалев

Дата на раждане: 16.06.1951
Място на раждане: гр. Хаджидимово
Димитър Спасов Шалев Дата на раждане 16.06.1951 г. Място на раждане гр. Хаджидимово Вербувал го служител о. р. Иван Илиев Сарин на 13.12.1978 г., регистриран на 20.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Иван Илиев Сарин; о. р. Антон Стоянов Бандров; о. р. Калин Крумов Андреев; о. р. Славчо Цонев; о. р. Альоша Б. Капчин; о. р. Веселин Г. Кьосев; о. р. Маргарит Делин. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и образец "ВКР"; лично дело IА-36228; работно дело IР-17569. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) в РРС-Благоевград от 16.02.1990 г. до 14.11.2002 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Спасов Шалев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Стоян " Веселин Стефанов Вълков

Дата на раждане: 19.03.1955
Място на раждане: Гр. Ловеч
Веселин Стефанов Вълков Дата на раждане 19.03.1955 г. Място на раждане Гр. Ловеч Вербувал го служител Богдан Братоев на 09.12.1987 г. Ръководил го служител Богдан Братоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо рег. № 61/ 16.11.1990 г. за унищожаване на личното и работното дело на "Стоян"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Ловеч, издигнат от ПП”Комунистическа партия на България
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент "Стоян" Георги Атанасов Паунов

Дата на раждане: 12.05.1956
Място на раждане: Гр. Асеновград
Георги Атанасов Паунов Дата на раждане 12.05.1956 г. Място на раждане Гр. Асеновград Вербувал го служител Кап. Иван Димитров Дулев на 14.10.1975 г., регистриран на 25.10.1975 г. Ръководил го служител Кап. Иван Димитров Дулев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Решение № 20/ 19.12.2007 г. 72 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-608 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Асеновград, издигнат от Партия “Ред, законност и справедливост”
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Стоян " Георги Стоянов Митев

Дата на раждане: 21.03.1931
Място на раждане: С. Горна Василица, обл. Софийска
Георги Стоянов Митев Дата на раждане 21.03.1931 г. Място на раждане С. Горна Василица, обл. Софийска Вербувал го служител Господин Н. Зашев на 01.09.1969 г. Ръководил го служител Господин Н. Зашев; Владимир Стойнев; Олег Манев; Стоян Трошанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Ихтиман Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 29937 и на работно дело IР-7079-2 т.; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Костенец, издигнат от АТАКА
Решение N° 134
от 26.05.2010
Национална агенция за приходите

Агент "Стоян" Юсеин Асанов Хаджийски

Дата на раждане: 18.12.1947
Място на раждане: с. Триград, обл. Смолян
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-286
от 15.01.2014 г.
община Хайредин

Резидент, Агент "Стоян" Радослав Тодоров Стойков

Дата на раждане: 12.10.1951
Място на раждане: с. Хайредин, обл. Враца
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-545
от 09.09.2015 г.
община Карлово

Агент "Стоян" Стою Неделев Стоев

Дата на раждане: 20.01.1949
Място на раждане: с. Мраченик, обл. Пловдив
Стою Неделев Стоев Дата на раждане 20.01.1949 г. Място на раждане с. Мраченик, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Денко Ангелов Палазов на 04.12.1978 г., регистриран на 13.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Денко Ангелов Палазов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-497 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Мраченик от 2008 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стою Неделев Стоев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-541
от 11.08.2015 г.
община Асеновград

Агент "Стоян" Георги Атанасов Паунов

Дата на раждане: 12.05.1956
Място на раждане: гр. Асеновград
Георги Атанасов Паунов Дата на раждане 12.05.1956 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител Кап. Иван Димитров Дулев на 14.10.1975 г., регистриран на 25.10.1975 г. Ръководил го служител Кап. Иван Димитров Дулев; о. р. Костадин Атанасов; о. р. Панов; о. р. Т. Семов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС; ОУ на МВР-Бургас-ДС-II-I по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-608 (Бс) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 10.11.2003 г. до 09.11.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-767
от 16.11.2016 г.
община Златица

Агент "Стоян" Костадин Йорданов Ковачки

Дата на раждане: 25.11.1946
Място на раждане: с. Сапарево, обл. Кюстендил
Костадин Йорданов Ковачки Дата на раждане 25.11.1946 г. Място на раждане с. Сапарево, обл. Кюстендил Вербувал го служител кап. Атанас Иванов Атанасов на 29.06.1976 г., регистриран на 30.06.1976 г. Ръководил го служител кап. Атанас Иванов Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-35137; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 01.12.1991 г. до 12.11.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Костадин Йорданов Ковачки към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Агент "Стоян" Цочо Василев Билярски

Дата на раждане: 17.04.1949
Място на раждане: С. Орешак, обл. Ловеч
Цочо Василев Билярски Дата на раждане 17.04.1949 г. Място на раждане С. Орешак, обл. Ловеч Вербувал го служител Георги Безлов на 08.11.1984 г., регистриран на 15.11.1984 г. Ръководил го служител Георги Безлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-04-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане заличаване данните във всички картотеки на ДС за "Стоян"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1235/ 17.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор в Централен държавен архив от 1993 г. до 1997 г. Началник сектор в Централен държавен архив от 2000 г. до 2006 г. Държавна агенция за българите в чужбина Проверени са 24 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Установява и обявява принадлежност за:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Резидент, Агент "Стоян" Радослав Тодоров Стойков

Дата на раждане: 12.10.1951
Място на раждане: с. Хайредин, обл. Враца
Радослав Тодоров Стойков Дата на раждане 12.10.1951 г. Място на раждане с. Хайредин, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Дойчин Дойнов на 03.08.1983 г., регистриран на 05.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Дойчин Дойнов; о. р. Георги Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, 10-ВКР-СВ, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент, агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично и работно дело IА-1135; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на община Хайредин, издигнат от партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-44/ 01.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 147/ 06.07.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Стоян" Никола Костадинов Вучев

Дата на раждане: 05.11.1956
Място на раждане: с. Нови хан, обл. Софийска
Никола Костадинов Вучев Дата на раждане 05.11.1956 г. Място на раждане с. Нови хан, обл. Софийска Вербувал го служител ст. лейт. Румен Рачев Велков на 08.03.1989 г., регистриран на 13.03.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Рачев Велков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-VIII РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35917; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма – длъжник „КРЕМИКОВЦИ” ЕАД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Никола Костадинов Вучев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Стоян" Венизел Кирилов Чунгрушанов

Дата на раждане: 01.03.1952
Място на раждане: гр. Брегово
Венизел Кирилов Чунгрушанов Дата на раждане 01.03.1952 г. Място на раждане гр. Брегово Вербувал го служител лейт. Георги Живов Рангелов на 19.06.1978 г., регистриран на 22.06.1978 г. Ръководил го служител лейт. Георги Живов Рангелов; о. р. Ив. Тодоров; о. р. Б. Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление VI; ДС, управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1155 (Вд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-436 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция "АБВ" (Алтернатива за българско възраждане) в 5-и МИР-Видин Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Стоян" Здравко Венелинов Башев

Дата на раждане: 02.02.1964
Място на раждане: с. Чорбаджийско, обл. Кърджали
Здравко Венелинов Башев Дата на раждане 02.02.1964 г. Място на раждане с. Чорбаджийско, обл. Кърджали Вербувал го служител лейт. Танчо Кривчев на 09.06.1988 г., регистриран на 17.06.1988 г. Ръководил го служител лейт. Танчо Кривчев; майор Димитър М. Личев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-37815 и в работно дело IР-18340; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Шумнатица от 28.10.1999 г. до 11.11.2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Здравко Венелинов Башев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Стоян " Красимир Митев Георгиев

Дата на раждане: 23.12.1958
Място на раждане: Гр. Силистра
Красимир Митев Георгиев Дата на раждане 23.12.1958 г. Място на раждане Гр. Силистра Вербувал го служител Ст. лейт. Георги Петков Атанасов на 28.03.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Георги Петков Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; лично дело ІА-1119 (Сс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Силистра, издигнат от Коалиция "СЪЮЗ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ " Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 2-41
от 25.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Агент "Стоян" Красимир Митев Георгиев

Дата на раждане: 23.12.1958
Място на раждане: гр. Силистра
Красимир Митев Георгиев Дата на раждане 23.12.1958 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител Ст. лейт. Георги Петков Атанасов на 28.03.1984 г., регистриран на 03.04.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Георги Петков Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело ІА-1119 (Сс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Изпълнителното бюро на Синдиката на автотранспортните работници в България Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-44
от 01.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Враца

Резидент, Агент "Стоян" Радослав Тодоров Стойков

Дата на раждане: 12.10.1951
Място на раждане: с. Хайредин, обл. Враца
Радослав Тодоров Стойков Дата на раждане 12.10.1951 г. Място на раждане с. Хайредин, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Дойчин Дойнов на 03.08.1983 г., регистриран на 05.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Дойчин Дойнов; о. р. Георги Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, 10-ВКР-СВ, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент, агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично и работно дело IА-1135; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Хайредин, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидат за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Стоян" Георги Стефанов Недялков

Дата на раждане: 01.06.1949
Място на раждане: гр. Варна
Георги Стефанов Недялков Дата на раждане 01.06.1949 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител кап. Пламен Димитров Енев на 11.12.1986 г., регистриран на 17.12.1986 г. Ръководил го служител кап. Пламен Димитров Енев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документ за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; лично дело IА-1135 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Суворово, издигнат от ПП "ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Стефанов Недялков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент "Стоян" Стайчо Иванов Колев

Дата на раждане: 19.05.1948
Място на раждане: гр. Стара Загора
Стайчо Иванов Колев Дата на раждане 19.05.1948 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител подп. Асен Кирилов Танев на 06.09.1988 г., регистриран на 23.09.1988 г. Ръководил го служител подп. Асен Кирилов Танев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-34068. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Научен секретар на Национален институт по метеорология и хидрология
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Стоян" Никола Костадинов Вучев

Дата на раждане: 05.11.1956
Място на раждане: с. Нови хан, обл. Софийска
Никола Костадинов Вучев Дата на раждане 05.11.1956 г. Място на раждане с. Нови хан, обл. Софийска Вербувал го служител ст. лейт. Румен Рачев Велков на 08.03.1989 г., регистриран на 13.03.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Рачев Велков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-VIII РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35917; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 21 МИР – Сливен и 26 МИР-София-област, издигнат от "Коалиция на недоволните" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Никола Костадинов Вучев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-203/ 03.07.2013 г. – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Доверителна връзка; Агент "Стоян" Димо Петров Илиев

Дата на раждане: 06.10.1942
Място на раждане: с. Кукурахцево, обл. Благоевград
Димо Петров Илиев Дата на раждане 06.10.1942 г. Място на раждане с. Кукурахцево, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Светослав Кирилов Киров на 24.09.1980 г., регистриран на 10.10.1980 г. Ръководил го служител лейт. Светослав Кирилов Киров; о. р. Иван Давчев; н.о.р. Узунов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-3 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверителна връзка; агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37827, работно дело IР-18346. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димо Петров Илиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-1013
от 18.07.2017 г.
Държавни дружества ММС

Агент "Стоян" Димитър Стамов Армутлиев

Дата на раждане: 02.07.1942
Място на раждане: гр. Свиленград
Димитър Стамов Армутлиев Дата на раждане 02.07.1942 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител о. р. Веселин Петков на 28.11.1980 г., регистриран на Ръководил го служител о. р. Веселин Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-ІІ-ІІ, управление VІ-ІХ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-27317 и работно дело ІР-12695. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на "Национална спортна база" ЕАД Обявява установената и обявена с решение № 37/ 10.06.2008 г. - Държавна агенция за младежта и спорта - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Агент "Стоян" Венизел Кирилов Чунгрушанов

Дата на раждане: 01.03.1952
Място на раждане: гр. Брегово
Венизел Кирилов Чунгрушанов Дата на раждане 01.03.1952 г. Място на раждане гр. Брегово Вербувал го служител лейт. Георги Живов Рангелов на 19.06.1978 г., регистриран на 22.06.1978 г. Ръководил го служител лейт. Георги Живов Рангелов; о. р. Ив. Тодоров; о. р. Б. Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление VI; ДС, управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1155 (Вд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-436 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в община Брегово, издигнат от МК:ГЕРБ, РБ, АБВ, БДЦ, НФСБ Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Стоян" Георги Стефанов Недялков

Дата на раждане: 01.06.1949
Място на раждане: гр. Варна
Георги Стефанов Недялков Дата на раждане 01.06.1949 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител кап. Пламен Димитров Енев на 11.12.1986 г., регистриран на 17.12.1986 г. Ръководил го служител кап. Пламен Димитров Енев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документ за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; лично дело IА-1135 (Вн) Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Чернево, общ. Суворово, издигнат от ПП "ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Стефанов Недялков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Резидент, Агент "Стоян" Радослав Тодоров Стойков

Дата на раждане: 12.10.1951
Място на раждане: с. Хайредин, обл. Враца
Радослав Тодоров Стойков Дата на раждане 12.10.1951 г. Място на раждане с. Хайредин, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Дойчин Дойнов на 03.08.1983 г., регистриран на 05.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Дойчин Дойнов; о. р. Георги Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, 10-ВКР-СВ, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент, агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилият го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично и работно дело IА-1135; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Хайредин, обл. Враца, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидат за местни избори – 2007 г.
Решение N° 217
от 12.05.2011
община Сатовча

Агент "Стоян (Стоян II)" Тефик Рефат Мехрем

Дата на раждане: 07.06.1943
Място на раждане: с. Долен, обл. Благоевград
Тефик Рефат Мехрем Дата на раждане 07.06.1943 г. Място на раждане с. Долен, обл. Благоевград Вербувал го служител кап. Ангел Костадинов Титянов на 24.04.1978 г., регистриран на 12.05.1978 г. Ръководил го служител кап. Ангел Костадинов Титянов; лейт. Димо Кост. Ролев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян (Стоян II) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-36218; работно дело IР-17559. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Тефик Рефат Мехрем към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 53
от 13.11.2008
държавни агенции

Агент "Стоян" Сергей Желев Саръмов

Дата на раждане: 16.10.1948
Място на раждане: Гр. Гоце Делчев
Сергей Желев Саръмов Дата на раждане 16.10.1948 г. Място на раждане Гр. Гоце Делчев Вербувал го служител майор Христо Стефанов Тутеков на 23.11.1989 г., регистриран на 05.12.1989 г. Ръководил го служител Подп. Христо Стефанов Тутеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ, отдел 08, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-34560; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1369/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на сектор от 15.03.2006 до 19.06.2006 Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1369/ 02.06.2008 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Резидент, Агент " Стоян " Радослав Тодоров Стойков

Дата на раждане: 12.10.1951
Място на раждане: С. Хайредин, обл. Враца
Радослав Тодоров Стойков Дата на раждане 12.10.1951 г. Място на раждане С. Хайредин, обл. Враца Вербувал го служител Дойчин Дойнов на 03.08.1983 г., регистриран на 05.08.1983 г. Ръководил го служител Дойчин Дойнов; Георги Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, 10-ВКР-СВ, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент, агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилият го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично дело№ 1135; работно дело № 1135; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС- 7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Хайредин, обл. Враца, издигнат от БСП Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Стоян " Страхил Първанов Боянов

Дата на раждане: 21.09.1948
Място на раждане: Гр. Драгоман
Страхил Първанов Боянов Дата на раждане 21.09.1948 г. Място на раждане Гр. Драгоман Вербувал го служител Полк. Александър Стоянов Груев на Решение № 22/ 29.01.2008 г. 149 08.07.1982 г., регистриран на 16.07.1982 г. Ръководил го служител Полк. Александър Стоянов Груев; Николай Цв. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление Гранични войски, отдел разузнавателен, отделение 2 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-33464; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Драгоман, издигнат от Политическа коалиция “За независимия кмет Любов Добрева”
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Стоян" Георги Стефанов Недялков

Дата на раждане: 01.06.1949
Място на раждане: гр. Варна
Георги Стефанов Недялков Дата на раждане 01.06.1949 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител кап. Пламен Димитров Енев на 11.12.1986 г., регистриран на 17.12.1986 г. Ръководил го служител кап. Пламен Димитров Енев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документ за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; лично дело IА-1135 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Суворово, издигнат от ПП "ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Стефанов Недялков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Стоян" Сергей Желев Саръмов

Дата на раждане: 16.10.1948
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Сергей Желев Саръмов Дата на раждане 16.10.1948 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител майор Христо Стефанов Тутеков на 23.11.1989 г., регистриран на 05.12.1989 г. Ръководил го служител Подп. Христо Стефанов Тутеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ, отдел 08, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-34560; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1369/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.03.2000 г. до 01.04.2005 г. Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1369/ 02.06.2008 г. Обявява установената и обявена с решение № 60/ 11.03.2009 г. - Комисията за регулиране на съобщенията - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Стоян" Никола Костадинов Вучев

Дата на раждане: 05.11.1956
Място на раждане: с. Нови хан, обл. Софийска
Никола Костадинов Вучев Дата на раждане 05.11.1956 г. Място на раждане с. Нови хан, обл. Софийска Вербувал го служител ст. лейт. Румен Рачев Велков на 08.03.1989 г., регистриран на 13.03.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Рачев Велков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-VIII РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35917; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от Коалиция БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ - 1. ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 2. ПП "ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" в 24-и МИР-София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Никола Костадинов Вучев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Резидент, Агент "Стоян" Радослав Тодоров Стойков

Дата на раждане: 12.10.1951
Място на раждане: с. Хайредин, обл. Враца
Радослав Тодоров Стойков Дата на раждане 12.10.1951 г. Място на раждане с. Хайредин, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Дойчин Дойнов на 03.08.1983 г., регистриран на 05.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Дойчин Дойнов; о. р. Георги Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, 10-ВКР-СВ, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент, агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично и работно дело IА-1135; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" в 6-и МИР-Враца Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-44/ 01.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; осведомител "Стоян" Веселин Младенов Денков

Дата на раждане: 03.03.1936
Място на раждане: гр. София
Веселин Младенов Денков Дата на раждане 03.03.1936 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Здравко Драгомиров Петрунов на 10.10.1967 г., регистриран на 14.10.1967 г. Ръководил го служител о. р. Здравко Драгомиров Петрунов; о. р. Кирил Евгениев; о. р. Сандев; о. р. Ангел Делчев; о. р. Евгениев; о. р. Н. Николов; о. р. Иван Здравков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел ІІ, управление VІ-І-І; СГУ на МВР-ДС-V РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело ІР-10751; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 91/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-25578 и работно дело ІР-10751 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на район Оборище от 1995 г. до 2004 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Стоян" Джовани Илиев Димитров

Дата на раждане: 20.09.1930
Място на раждане: гр. Разград
Джовани Илиев Димитров Дата на раждане 20.09.1930 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител о. р. Васил Ив. Грозданов на 02.03.1977 г., регистриран на 24.03.1977 г. Ръководил го служител о. р. Васил Ив. Грозданов; о. р. Лазар Поборников Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-427 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Джовани Илиев Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Стоян" Димитър Спасов Шалев

Дата на раждане: 16.06.1951
Място на раждане: Гр. Хаджидимово
Димитър Спасов Шалев Дата на раждане 16.06.1951 г. Място на раждане Гр. Хаджидимово Вербувал го служител На 13.12.1978 г., регистриран на 20.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Антон Стоянов Бандров; о. р. Калин Крумов Андреев; о. р. Славчо Цонев; о. р. Альоша Б. Капчин; о. р. Веселин Г. Кьосев; о. р. Маргарит Делин. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и образец "ВКР"; лично дело IА-36228; работно дело IР-17569. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ редакция в РРС-Благоевград от м. януари 1989 г. до м. декември 1991 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Спасов Шалев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-1082
от 10.10.2017
Българска федерация по бокс

Агент "Стоян" Димитър Стамов Армутлиев

Дата на раждане: 02.07.1942
Място на раждане: гр. Свиленград
Димитър Стамов Армутлиев Дата на раждане 02.07.1942 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител о. р. Веселин Петков на 28.11.1980 г., регистриран на Ръководил го служител о. р. Веселин Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-ІІ-ІІ, управление VІ-ІХ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-27317 и работно дело ІР-12695. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 25.11.1992 г. до 13.07.1998 г.   Обявява установената и обявена с решение № 129/ 14.05.2010 г. - МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:  

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More