Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Стоян (Стоян II) намери 1 резултата / The search @pseudo Стоян (Стоян II) found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 217
от 12.05.2011
община Сатовча

Агент "Стоян (Стоян II)" Тефик Рефат Мехрем

Дата на раждане: 07.06.1943
Място на раждане: с. Долен, обл. Благоевград
Тефик Рефат Мехрем Дата на раждане 07.06.1943 г. Място на раждане с. Долен, обл. Благоевград Вербувал го служител кап. Ангел Костадинов Титянов на 24.04.1978 г., регистриран на 12.05.1978 г. Ръководил го служител кап. Ангел Костадинов Титянов; лейт. Димо Кост. Ролев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян (Стоян II) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-36218; работно дело IР-17559. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Тефик Рефат Мехрем към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More