Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Стоянов; Лозанов намери 1 резултата / The search @pseudo Стоянов; Лозанов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1081
от 10.10.2017
Българска конфедерация по кик-бокс и муай тай

Агент "Стоянов; Лозанов" Константин Иванов Дараданов

Дата на раждане: 22.09.1959
Място на раждане: гр. Варна
Константин Иванов Дараданов Дата на раждане 22.09.1959 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител кап. лейт. Петър Дамянов Кирилов на 13.07.1979 г., регистриран на 19.07.1979 г.; възстановен през 1986 г. и  регистриран в ПГУ на 03.06.1986 г. Ръководил го служител кап. лейт. Петър Дамянов Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-Х-І; ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Стоянов; Лозанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело ІА-3145 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С КА 95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-1615 (Вн); предложение рег. № 2143/ 03.02.1990 г. за унищожаване дело рег. № 17320 на СС "Лозанов"; протокол рег. № 15535/ 05.02.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните документи от дело № 17320. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 1998 г. до 2004 г.           Председател: Евтим Костадинов Костадинов                        /п/ не се чете   Секретар: Мариана Иванова Даракчиева                        /п/ не се чете   Членове: 1. Борис Сребров Михайлов                         /п/ не се чете   2. Георги Вълчинов Пангаров                        /п/ не се чете   3. Екатерина Петкова Бончева                        /п/ не се чете   4. Иванка Жекова Витанова                        /п/ не се чете  

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More