Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Стоянов; Наско намери 1 резултата / The search @pseudo Стоянов; Наско found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-655
от 26.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Стоянов; Наско" Христо Гичев Христов

Дата на раждане: 24.02.1965
Място на раждане: гр. Велики Преслав
Христо Гичев Христов Дата на раждане 24.02.1965 г. Място на раждане гр. Велики Преслав Вербувал го служител о. р. Конда Лечев на 14.07.1989 г., регистриран на 26.07.1989 г. Ръководил го служител о. р. Конда Лечев; ст. лейт. Петър Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов; Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Велики Преслав, издигнат от ПП "АБВ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Гичев Христов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Христо Гичев Христов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция по горите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More