Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Странджа намери 5 резултата / The search @pseudo Странджа found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Странджа" Георги Костадинов Пейчев

Дата на раждане: 19.05.1948
Място на раждане: с. Изгрев, обл. Бургас
Георги Костадинов Пейчев Дата на раждане 19.05.1948 г. Място на раждане с. Изгрев, обл. Бургас Вербувал го служител Майор Тодор Георгиев Петков на 02.07.1985 г., регистриран на 12.07.1985 г. Ръководил го служител Майор Тодор Георгиев Петков; майор Петър Киров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Странджа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IЯ-169; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на Държавна дивечовъдна станция - Граматиково
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Странджа" Димитър Николов Атанасов

Дата на раждане: 07.11.1936
Място на раждане: с. Русокастро, обл. Бургас
Димитър Николов Атанасов Дата на раждане 07.11.1936 г. Място на раждане с. Русокастро, обл. Бургас Вербувал го служител Капитан Яни Караиванов на 21.08.1973 г.; Яни Караиванов на 14.02.1976 г., регистриран на 19.02.1976 г. Ръководил го служител Капитан Яни Караиванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ПГУ; ОУ на МВР-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Странджа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1, обр. 3 и обр. 6; дело 10-3285; протокол № 21/ 1990 г. с предложение за унищожаване на личното дело на Я/К "Странджа"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1316/ 08.07.2008 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство - Бургас от 10.11.1989 г. до 17.08.1997 г.
Решение N° 231
от 23.06.2011
община Гоце Делчев

Съдържател на явочна квартира "Странжа (Странджа)" Тома Кръстев Спириев

Дата на раждане: 31.03.1933
Място на раждане: с. Лъки, обл. Благоевград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-140
от 20.02.2013 г.
община Малко Търново

Съдържател на явочна квартира "Странджа" Георги Станев Цъгов

Дата на раждане: 27.06.1937
Място на раждане: гр. Малко Търново
Георги Станев Цъгов Дата на раждане 27.06.1937 г. Място на раждане гр. Малко Търново Вербувал го служител о. р. Васил Ангелов Генев на 04.06.1970 г., регистриран на 12.06.1970 г. Ръководил го служител о. р. Васил Ангелов Генев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Странджа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 192/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-89 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на общината от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-142
от 27.02.2013 г.
община Царево

Съдържател на явочна квартира "Странджа" Георги Костадинов Пейчев

Дата на раждане: 19.05.1948
Място на раждане: с. Изгрев, обл. Бургас
Георги Костадинов Пейчев Дата на раждане 19.05.1948 г. Място на раждане с. Изгрев, обл. Бургас Вербувал го служител майор Тодор Георгиев Петков на 02.07.1985 г., регистриран на 12.07.1985 г. Ръководил го служител майор Тодор Георгиев Петков; майор Петър Киров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Странджа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело IЯ-169; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More