Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Странджата намери 4 резултата / The search @pseudo Странджата found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Агент "Странджата" Тодор Ставрев Ставрев

Дата на раждане: 16.07.1950
Място на раждане: гр. Средец
Тодор Ставрев Ставрев Дата на раждане 16.07.1950 г. Място на раждане гр. Средец Вербувал го служител о. р. Васил Рангелов на 11.07.1984 г., регистриран на 02.08.1984 г. Ръководил го служител о. р. Васил Рангелов; о. р. В. Стефанов; о. р. Вл. Божков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Странджата Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6 – 2 бр.; протокол вх. № 1891/ 13.04.1990 г. за определяне като неценно личното дело на аг. "Странджата". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в ИК "Черноморски фар" ООД ИК "Черноморски фар" ООД - вестник "Черноморски фар" – гр. Поморие Проверени са 39 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Агент "Странджата" Тодор Ставрев Ставрев

Дата на раждане: 16.07.1950
Място на раждане: гр. Средец
Тодор Ставрев Ставрев Дата на раждане 16.07.1950 г. Място на раждане гр. Средец Вербувал го служител о. р. Васил Рангелов на 11.07.1984 г., регистриран на 02.08.1984 г. Ръководил го служител о. р. Васил Рангелов; о. р. В. Стефанов; о. р. Вл. Божков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Странджата Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6 – 2 бр.; протокол вх. № 1891/ 13.04.1990 г. за определяне като неценно личното дело на аг. "Странджата". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в ИК "Черноморски фар" ООД "Информа прес" ООД – вестник "Ало" – гр. Бургас Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. ИПК "Светлина" АД – вестник "Делник" – гр. Ямбол Проверени са 27 лица. Седем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Странджата" Ради Неделчев Данев

Дата на раждане: 30.09.1939
Място на раждане: с. Паламарца, обл. Търговище
Ради Неделчев Данев Дата на раждане 30.09.1939 г. Място на раждане с. Паламарца, обл. Търговище Вербувал го служител кап. Илия Стойков Марков на 21.10.1975 г., регистриран на 25.10.1975 г. Ръководил го служител кап. Илия Стойков Марков; о. р. О. Янков; кап. Тодор Трендафилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Странджата Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-633 (Шн); рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "АЛУМИНА" АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ради Неделчев Данев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-160
от 03.04.2013 г.
община Варна

Съдържател на явочна квартира "Странджата" Димитър Минев Марков

Дата на раждане: 01.08.1938
Място на раждане: Румъния
Димитър Минев Марков Дата на раждане 01.08.1938 г. Място на раждане Румъния Вербувал го служител о. р. Стефан Ангелов Неделчев на 06.04.1970 г., регистриран на 24.04.1970 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Ангелов Неделчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Странджата Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 3 бр.; протокол рег. № С КА-88/ 27.03.1990 г. за унищожаване дело IЯ-300 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More