Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Строител намери 6 резултата / The search @pseudo Строител found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-514
от 01.06.2015 г.
община Перник

Съдържател на явочна квартира "Строител" Симеон Илиев Христов

Дата на раждане: 05.04.1948
Място на раждане: с. Калище, обл. Перник
Симеон Илиев Христов Дата на раждане 05.04.1948 г. Място на раждане с. Калище, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Богомил Такев на 07.03.1977 г., регистриран на 17.03.1977 г. Ръководил го служител о. р. Богомил Такев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Строител Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване дело IЯ-162 (Пк); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 08.11.2007 до 12.06.2009 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-614
от 23.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Съдържател на явочна квартира "Строител" Васил Иванов Батачки

Дата на раждане: 25.02.1952
Място на раждане: гр. Благоевград
Васил Иванов Батачки Дата на раждане 25.02.1952 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител лейт. Георги Халачев на 26.11.1982 г., регистриран на 06.12.1982 г. Ръководил го служител лейт. Георги Халачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Строител Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА 32/ 20.03.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Строител" Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Велинград, издигнат от Партия "НОВА АЛТЕРНАТИВА" Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Строител " Симеон Илиев Христов

Дата на раждане: 05.04.1948
Място на раждане: С. Калище, обл. Перник
Симеон Илиев Христов Дата на раждане 05.04.1948 г. Място на раждане С. Калище, обл. Перник Вербувал го служител Богомил Такев на 07.03.1977 г. Ръководил го служител Богомил Такев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Строител Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен 1989 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 9 отчет Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигнат от Коалиция"Българска социалистическа партия, Партия “Български социалдемократи-Нова Левица" /БСП, ПБС/ За Симеон Илиев Христов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-191
от 11.06.2013 г.
община Велико Търново

Съдържател на явочна квартира "Строител" Свилен Иванов Вълчев

Дата на раждане: 05.07.1959
Място на раждане: гр. Велико Търново
Свилен Иванов Вълчев Дата на раждане 05.07.1959 г. Място на раждане гр. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Иван Янков на 13.06.1985 г., регистриран на 30.07.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Строител Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 25/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване дело IЯ-165 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Строител" Георги Ангелов Иванов

Дата на раждане: 10.04.1948
Място на раждане: гр. Асеновград
Георги Ангелов Иванов Дата на раждане 10.04.1948 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Николай Таков на 21.05.1987 г., регистриран на 04.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Николай Таков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Строител Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване на всички дела от фонд IЯ в ОУ на МВР-Смолян. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Нареченски бани, общ. Асеновград, издигнат от ПП "ГЕРБ"
Решение N° 249
от 09.08.2011
Агенция Пътна инфраструктура

Съдържател на явочна квартира "Строител" Иван Владимиров Златанов

Дата на раждане: 23.12.1936
Място на раждане: гр. София
Иван Владимиров Златанов Дата на раждане 23.12.1936 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Будьони Петров на 14.03.1984 г., регистриран на 26.03.1984 г. Ръководил го служител о. р. Будьони Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ВГУ "И"-ХI-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Строител Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3058. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел до 1996 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More