Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Струмски намери 1 резултата / The search @pseudo Струмски found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-81
от 26.09.2012 г.
Българска търговско-промишлена палата

Агент "Струмски" Георги Стефанов Стоев

Дата на раждане: 27.07.1950
Място на раждане: гр. София
Георги Стефанов Стоев Дата на раждане 27.07.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Тома Томов на 04.05.1983 г., регистриран на 16.05.1983 г. Ръководил го служител о. р. Тома Томов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на ВГУ, по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Струмски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-1659 (Пк) и в работно дело IР-1079 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет и на Изпълнителния съвет Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Стефанов Стоев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More