Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Стряха намери 3 резултата / The search @pseudo Стряха found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Стряха " Веселина Тодорова Кръстева

Дата на раждане: 22.08.1946
Място на раждане: Гр. Ботевград
Веселина Тодорова Кръстева Дата на раждане 22.08.1946 г. Място на раждане Гр. Ботевград Вербувал я служител Филип Филипов на 30.08.1985 г. Ръководил я служител Филип Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-06, 05, 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен Съдържател на явочна квартира Решение № 20/ 19.12.2007 г. 64 сътрудник Псевдоними Стряха Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Ботевград, издигната от БСП За Веселина Тодорова Кръстева липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-742
от 25.10.2016 г.
община Ботевград

Съдържател на явочна квартира "Стряха" Веселина Тодорова Кръстева

Дата на раждане: 22.08.1946
Място на раждане: гр. Ботевград
Веселина Тодорова Кръстева Дата на раждане 22.08.1946 г. Място на раждане гр. Ботевград Вербувал я служител о. р. Филип Филипов на 30.08.1985 г. Ръководил я служител о. р. Филип Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-V-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Стряха Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. За Веселина Тодорова Кръстева липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 35/ 27.05.2008 г. – Държавна агенция за информационни технологии и съобщения Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 35
от 27.05.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира " Стряха " Веселина Тодорова Кръстева

Дата на раждане: 22.08.1946
Място на раждане: Гр. Ботевград
Веселина Тодорова Кръстева Дата на раждане 22.08.1946 г. Място на раждане Гр. Ботевград Вербувал я служител Филип Филипов на 30.08.1985 г. Ръководил я служител Филип Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-06, 05, 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Стряха Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник сектор от 01.01.2006 г. до днес. Решение № 35/ 27.05.2008 г. 4 За Веселина Тодорова Кръстева липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More