Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Студента; Антоний намери 1 резултата / The search @pseudo Студента; Антоний found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Доверено лице; секретен сътрудник "Студента; Антоний" Арто Кеворк Чиракян

Дата на раждане: 24.08.1963
Място на раждане: гр. Русе
Арто Кеворк Чиракян Дата на раждане 24.08.1963 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител лейт. М. Вълчев на 02.09.1983 г., регистриран на 12.09.1983 г. Ръководил го служител лейт. М. Мълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; секретен сътрудник Псевдоними Студента; Антоний Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 7585; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор, н-к на отдел от 01.12.1998 г. до 26.02.2001 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Арто Кеворк Чиракян към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More