Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ст. Петров намери 1 резултата / The search @pseudo Ст. Петров found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Ст. Петров" Ангел Николов Ангелов

Дата на раждане: 20.02.1949
Място на раждане: гр. Попово
Ангел Николов Ангелов Дата на раждане 20.02.1949 г. Място на раждане гр. Попово Вербувал го служител ст. лейт. Николай Паунов Калковски на 23.03.1983 г., регистриран на 31.03.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Паунов Калковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ст. Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник, картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-26917; работно дело IР-12255. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.01.2000 г. до 16.12.2002 г. и от 01.02.2007 г. до 07.08.2008 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More