Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сцена намери 1 резултата / The search @pseudo Сцена found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Съдържател на явочна квартира "Сцена" Мария Василева Рашкова

Дата на раждане: 12.10.1950
Място на раждане: с. Ръжево Конаре, обл. Пловдив
Мария Василева Рашкова Дата на раждане 12.10.1950 г. Място на раждане с. Ръжево Конаре, обл. Пловдив Вербувал го служител кап. Васил Мочев на 21.04.1978 г., регистриран на 05.06.1978 г. Ръководил го служител кап. Васил Мочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Сцена Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2662/ 22.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 37/ 15.05.1990 г. делото на Я/К "Сцена". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Програмен директор във СД "Вис виталис Самарски и сие" "ВИТАЛИС ТВ" АД Проверени са 10 лица. Единадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More