Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сълза намери 4 резултата / The search @pseudo Сълза found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-115
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Видин

Съдържател на явочна квартира "Сълза" Генко Цанков Генков

Дата на раждане: 10.03.1944
Място на раждане: гр. Кула
Генко Цанков Генков Дата на раждане 10.03.1944 г. Място на раждане гр. Кула Вербувал го служител о. р. Ст. Зарков на 03.10.1985 г., регистриран на 14.10.1985 г. Ръководил го служител о. р. Ст. Зарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-1ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Сълза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IЯ-4367; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Бойница, издигнат от "Българска социалистическа партия" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Генко Цанков Генков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Съдържател на явочна квартира "Сълза" Милчо Илиев Лесев

Дата на раждане: 16.10.1931
Място на раждане: гр. Ямбол
Милчо Илиев Лесев Дата на раждане 16.10.1931 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Теодоси Златков Вълканов на 21.04.1967 г., регистриран на 04.05.1967 г. Ръководил го служител о. р. Теодоси Златков Вълканов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Сълза Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3447. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по медицински науки - терапевтични специалности от 2006 г. до 2009 г.
Решение N° 2-220
от 31.07.2013 г.
община Бойница

Съдържател на явочна квартира "Сълза" Генко Цанков Генков

Дата на раждане: 10.03.1944
Място на раждане: гр. Кула
Генко Цанков Генков Дата на раждане 10.03.1944 г. Място на раждане гр. Кула Вербувал го служител о. р. Ст. Зарков на 03.10.1985 г., регистриран на 14.10.1985 г. Ръководил го служител о. р. Ст. Зарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-1ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Сълза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IЯ-4367; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 13.10.1991г.; Общински съветник от 13.10.1991 г. до м. ноември 2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Генко Цанков Генков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Съдържател на явочна квартира "Сълза" Генко Цанков Генков

Дата на раждане: 10.03.1944
Място на раждане: гр. Кула
Генко Цанков Генков Дата на раждане 10.03.1944 г. Място на раждане гр. Кула Вербувал го служител о. р. Ст. Зарков на 03.10.1985 г., регистриран на 14.10.1985 г. Ръководил го служител о. р. Ст. Зарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-1ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Сълза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IЯ-4367; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Бойница, издигнат от Партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Генко Цанков Генков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-220/ 31.07.2013 г. – община Бойница Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More