Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Таджер; Николай намери 1 резултата / The search @pseudo Таджер; Николай found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Агент "Таджер; Николай" Юсеин Ахмед Ахмед

Дата на раждане: 01.05.1956
Място на раждане: с. Черноочене, обл. Кърджали
Юсеин Ахмед Ахмед Дата на раждане 01.05.1956 г. Място на раждане с. Черноочене, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Владимир Стоянов Мирчев на 27.06.1974 г., регистриран на 16.07.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Стоянов Мирчев; о. р. Парашкевов; ст. лейт. Ст. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали по линия на управление VI; ДС, управление II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Таджер; Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2062 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2062 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР- 1767 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Драганово от 1990 г. до м. октомври 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More