Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Танк намери 5 резултата / The search @pseudo Танк found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-88
от 10.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Съдържател на явочна квартира "Танк" Иван Асенов Шопов

Дата на раждане: 29.06.1945
Място на раждане: с. Горна Гращица, обл. Кюстендил
Иван Асенов Шопов Дата на раждане 29.06.1945 г. Място на раждане с. Горна Гращица, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Димитър Петров Пешев на 02.11.1972 г., регистриран на 13.11.1972 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Петров Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-отдел ВКР-София-2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Танк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 54/ 1985 г. за унищожаване на лично дело на Я/К "Танк" I ПВ 1103; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Дупница, издигнат от ПП "Българска социалистическа партия" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 180/ 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Танк " Иван Асенов Шопов

Дата на раждане: 29.06.1945
Място на раждане: С. Горна Гращица, обл. Кюстендил
Иван Асенов Шопов Дата на раждане 29.06.1945 г. Място на раждане С. Горна Гращица, обл. Кюстендил Вербувал го служител Димитър Петров Пешев на 02.11.1972 г. Ръководил го служител Димитър Петров Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-отдел ВКР-София-2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Танк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 54/ 1985 г. за унищожаване на лично дело на Я/К "Танк" I ПВ 1103; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за общински съветник в общ. Дупница, издигнат от БСП
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Съдържател на явочна квартира "Танк" Иван Асенов Шопов

Дата на раждане: 29.06.1945
Място на раждане: с. Горна Гращица, обл. Кюстендил
Иван Асенов Шопов Дата на раждане 29.06.1945 г. Място на раждане с. Горна Гращица, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Димитър Петров Пешев на 02.11.1972 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Петров Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-отдел ВКР-София-2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Танк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 54/ 1985 г. за унищожаване на лично дело на Я/К "Танк" I ПВ 1103; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 01.04.1993 г. Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-438
от 09.12.2014 г.
община Дупница

Съдържател на явочна квартира "Танк" Иван Асенов Шопов

Дата на раждане: 29.06.1945
Място на раждане: с. Горна Гращица, обл. Кюстендил
Иван Асенов Шопов Дата на раждане 29.06.1945 г. Място на раждане с. Горна Гращица, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Димитър Петров Пешев на 02.11.1972 г., регистриран на 13.11.1972 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Петров Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-отдел ВКР-София-2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Танк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 54/ 1985 г. за унищожаване на лично дело на Я/К "Танк" I-ПВ-1103; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 08.11.2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 180/ 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-88/ 10.10.2012 г. - кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-610
от 18.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Съдържател на явочна квартира "Танк" Иван Асенов Шопов

Дата на раждане: 29.06.1945
Място на раждане: с. Горна Гращица, обл. Кюстендил
Иван Асенов Шопов Дата на раждане 29.06.1945 г. Място на раждане с. Горна Гращица, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Димитър Петров Пешев на 02.11.1972 г., регистриран на 13.11.1972 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Петров Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-отдел ВКР-София-2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Танк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 54/ 1985 г. за унищожаване на лично дело на Я/К "Танк" I-ПВ-1103; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за общински съветник в община Дупница, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 180/ 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-88/ 10.10.2012 г. - кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-438/ 09.12.2014 г. - община Дупница Обявява установената и обявена с решение 129/ 14.05.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More