Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Тасев намери 5 резултата / The search @pseudo Тасев found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 6
от 05.07.2007
Висш съдебен съвет

Агент " Тасев " Асен Тодоров Арсов

Дата на раждане: 26.06.1951
Място на раждане: С. Горни Криводол, СФРЮ
Асен Тодоров Арсов Дата на раждане 26.06.1951 г. Място на раждане С. Горни Криводол, СФРЮ Вербувал го служител О. р. Павел Харизанов Павлов на 09.10.1979 г. Ръководил го служител О. р. Павел Харизанов Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, 11 отдел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Тасев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване на лично дело ІА- 25639 и ІР-10830, № 90/ 1990 г. Снемане от действащия оперативен 10.11.1981 год. поради изчерпани отчет възможности Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен свет - 12.02.1997 до 16.12.1998 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

осведомител " Тасев " Иван Александров Младенов

Дата на раждане: 01.09.1944
Място на раждане: С. Дреновец, обл. Видин
Иван Александров Младенов Дата на раждане 01.09.1944 г. Място на раждане С. Дреновец, обл. Видин Вербувал го служител Лейт. Евгени Миков Банов на 01.08.1973 г., регистриран на 08.08.1973 г. Ръководил го служител Лейт. Евгени Миков Банов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин, отдел Видин, отделение II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Тасев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IО-60 (Вд) МФ; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-168; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 2-646
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Разузнавач "Тасев" Тодор Георгиев Пасев

Дата на раждане: 24.06.1968
Място на раждане: гр. Ямбол
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 238
от 06.07.2011
община Белица

Агент "Тасев" Здравко Росенов Тачев

Дата на раждане: 04.02.1956
Място на раждане: с. Бабяк, обл. Благоевград
Здравко Росенов Тачев Дата на раждане 04.02.1956 г. Място на раждане с. Бабяк, обл. Благоевград Вербувал го служител подп. Иван Георгиев Мадолев на 25.11.1983 г., регистриран на 13.12.1983 г. Ръководил го служител подп. Иван Георгиев Мадолев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тасев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37347, работно дело IР-18054. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Здравко Росенов Тачев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Тасев" Асен Тодоров Арсов

Дата на раждане: 26.06.1951
Място на раждане: Югославия
Асен Тодоров Арсов Дата на раждане 26.06.1951 г. Място на раждане Югославия Вербувал го служител О. р. Павел Харизанов Павлов на 09.10.1979 г., регистриран на 19.10.1979 г. Ръководил го служител О. р. Павел Харизанов Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-I-р. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тасев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 3 бр.; протокол № 90/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25639 и работно дело IР-10830. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. районен прокурор в РП – София до м. 06.1994 г. Прокурор в ГП – София от 05.06.1997 г. Прокурор във ВКП от 01.01.1999 г. Прокурор, зав.отдел във ВКП от 04.03.2004 г. Обявен с решение № 6/ 05.07.2007 г. - членове на Висшия съдебен съвет

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More