Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Тасков намери 1 резултата / The search @pseudo Тасков found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Тасков" Георги Кирилов Периклийски

Дата на раждане: 19.10.1932
Място на раждане: с. Гюешево, обл. Кюстендил
Георги Кирилов Периклийски Дата на раждане 19.10.1932 г. Място на раждане с. Гюешево, обл. Кюстендил Вербувал го служител регистриран на 14.03.1977 г. Ръководил го служител подп. Кръстьо Петков Кръстев; о. р. Иван Делев Димовски; о. р. Антон Костадинов; о. р. Цв. Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тасков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4309; рег. дневник; картон обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор на Геофизичния институт Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More