Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Телем намери 1 резултата / The search @pseudo Телем found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Телем" Христо Димитров Мазнейков

Дата на раждане: 20.06.1956
Място на раждане: Македония
Христо Димитров Мазнейков Дата на раждане 20.06.1956 г. Място на раждане Македония Вербувал го служител ст. лейт. Михаил Иванов Михайлов на 17.10.1989 г., регистриран на 24.10.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Михаил Иванов Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Телем Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37452 и в работно дело IР-18106; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света София“” ЕООД – гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Димитров Мазнейков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More