Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Теменуга намери 19 резултата / The search @pseudo Теменуга found 19 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-105
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Габрово

Съдържател на явочна квартира "Теменуга" Иван Георгиев Христов

Дата на раждане: 31.10.1943
Място на раждане: гр. Свищов, обл. Велико Търново
Иван Георгиев Христов Дата на раждане 31.10.1943 г. Място на раждане гр. Свищов, обл. Велико Търново Вербувал го служител кап. Марин Димитров Иванов, регистриран на 14.04.1975 г. Ръководил го служител кап. Марин Димитров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС-ОУ на МВР - Габрово Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф 1, а.е. 4186; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Габрово, издигнат от ПАРТИЯ "НОВА ЗОРА" Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-641
от 20.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Смолян

Съдържател на явочна квартира "Теменуга" Невен Емилов Устов

Дата на раждане: 21.06.1957
Място на раждане: с. Гьоврен, област Пловдив
Невен Емилов Устов Дата на раждане 21.06.1957 г. Място на раждане с. Гьоврен, област Пловдив Вербувал го служител о. р. Хр. Драгнев на 10.06.1988 г., регистриран на 17.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Хр. Драгнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Смолян ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Девин, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-114/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Теменуга " Григорий Димитров Манолов

Дата на раждане: 29.07.1956
Място на раждане: Гр. Бургас
Григорий Димитров Манолов Дата на раждане 29.07.1956 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител Асен Тишев на 19.11.1981 г., регистриран на 08.12.1981 г. Ръководил го служител Асен Тишев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 12/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IЯ-91; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от ПП „Българска християнска коалиция”
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Съдържател на явочна квартира "Теменуга" Петър Рашков Петров

Дата на раждане: 30.04.1951
Място на раждане: гр. София
Петър Рашков Петров Дата на раждане 30.04.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Иванов Тодоров на 26.02.1988 г., регистриран на 14.03.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Иванов Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3900. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 30.11.1999 г. до 02.08.2002 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Сътрудник-ХКА "Теменуга" Радка Рачева Златева

Дата на раждане: 27.08.1953
Място на раждане: гр. Стара Загора
Радка Рачева Златева Дата на раждане 27.08.1953 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал я служител Вербувана през 1978 г. Ръководил я служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник-ХКА Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 14077; доклад на Служба "Военна информация", рег. № 3214/ 07.12.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 17.08.1998 г. до 01.12.1999 г. Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № 3214/ 07.12.2010 г.
Решение N° 2-971
от 13.06.2017 г.
община Тополовград

Съдържател на явочна квартира "Теменуга" Яню Димитров Гочев

Дата на раждане: 26.08.1948
Място на раждане: с. Орлов дол, обл. Хасково
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-192
от 11.06.2013 г.
Алианц Банк България АД

Съдържател на явочна квартира "Теменуга" Стояна Колева Кръстева

Дата на раждане: 20.11.1949
Място на раждане: с. Вълча поляна, обл. Ямбол
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Теменуга" Йордан Войков Добрев

Дата на раждане: 19.01.1954
Място на раждане: гр. Силистра
Йордан Войков Добрев Дата на раждане 19.01.1954 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител о. р. Сергей Мирчев Колев на 10.12.1977 г., регистриран на 22.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Мирчев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 24/ 20.03.1990 г. делото на Я/К "Теменуга". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "България без цензура" в 20-и МИР-Силистра Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Съдържател на явочна квартира "Теменуга" Атанас Георгиев Божанин

Дата на раждане: 19.01.1949
Място на раждане: гр. Петрич
Атанас Георгиев Божанин Дата на раждане 19.01.1949 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. К. Андреев на 23.09.1981 г., регистриран на 17.10.1981 г. Ръководил го служител о. р. К. Андреев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2809/ 09.07.1990 г. за унищожаване на Я/К "Теменуга". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Зам. кмет на общината от м. ноември 1995 г. до м. ноември 2000 г.
Решение N° 2-130
от 23.01.2013 г.
община Бургас

Съдържател на явочна квартира "Теменуга" Григорий Димитров Манолов

Дата на раждане: 29.07.1956
Място на раждане: гр. Бургас
Григорий Димитров Манолов Дата на раждане 29.07.1956 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Асен Тишев на 19.11.1981 г., регистриран на 08.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Асен Тишев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 12/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IЯ-91; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-996
от 04.07.2017 г.
община Харманли

Съдържател на явочна квартира "Теменуга" Димчо Георгиев Чанков

Дата на раждане: 21.09.1951
Място на раждане: с. Орешец, обл. Хасково
Димчо Георгиев Чанков Дата на раждане 21.09.1951 г. Място на раждане с. Орешец, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Стефан Лозев на 07.09.1986 г., регистриран на 09.10.1986 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Лозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Харманли по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 3768/ 16.11.1990 г. за приемане в архив на дело ІЯ-461 на Я/К "Теменуга". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-114
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Смолян

Съдържател на явочна квартира "Теменуга" Невен Емилов Устов

Дата на раждане: 21.06.1957
Място на раждане: с. Гьоврен, Пловдивска област
Невен Емилов Устов Дата на раждане 21.06.1957 г. Място на раждане с. Гьоврен, Пловдивска област Вербувал го служител о. р. Хр. Драгнев на 10.06.1988 г., регистриран на 17.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Хр. Драгнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Смолян ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; документите по делото са унищожени без протокол преди да са предадени в архив с Докладна записка ІV – 68/ 1990 г., вх. № А - 9928; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Девин, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Теменуга" Яню Димитров Гочев

Дата на раждане: 26.08.1948
Място на раждане: с. Орлов дол, обл. Хасково
Яню Димитров Гочев Дата на раждане 26.08.1948 г. Място на раждане с. Орлов дол, обл. Хасково Вербувал го служител майор Димитър Господинов Герджиков на 20.12.1971 г., регистриран на 31.12.1971 г. Ръководил го служител майор Димитър Господинов Герджиков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; ФК на дело IЯ-346 (Ст.З.); протокол рег. № КА-548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Теменуга". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Орлов дол, общ. Тополовград, издигнат от ПП "БСП"
Решение N° 217
от 12.05.2011
община Сатовча

Съдържател на явочна квартира "Теменуга" Емил Росенов Алендаров

Дата на раждане: 11.03.1958
Място на раждане: с. Кочан, обл. Благоевград
Емил Росенов Алендаров Дата на раждане 11.03.1958 г. Място на раждане с. Кочан, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Огнян Гондов на 23.11.1985 г., регистриран на 02.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Гондов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-16 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; дело IЯ-4362. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Росенов Алендаров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-720
от 04.10.2016 г.
община Девин

Съдържател на явочна квартира "Теменуга" Невен Емилов Устов

Дата на раждане: 21.06.1957
Място на раждане: с. Гьоврен, област Пловдив
Невен Емилов Устов Дата на раждане 21.06.1957 г. Място на раждане с. Гьоврен, област Пловдив Вербувал го служител о. р. Хр. Драгнев на 10.06.1988 г., регистриран на 17.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Хр. Драгнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Смолян ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 05.11.1991 г. до 02.11.1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-114/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-641/ 20.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Теменуга " Иван Георгиев Христов

Дата на раждане: 31.10.1943
Място на раждане: гр. Свищов, обл. Велико Търново
Иван Георгиев Христов Дата на раждане 31.10.1943 г. Място на раждане гр. Свищов, обл. Велико Търново Вербувал го служител кап. Марин Димитров Иванов на 14.04.1975 г. Ръководил го служител кап. Марин Димитров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС-ОУ на МВР - Габрово Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и обр. 3; дело Ф 1, а.е. 4186; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за кмет на общ. Габрово, издигнат от “Нова зора”
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Теменуга " Невен Емилов Устов

Дата на раждане: 21.06.1957
Място на раждане: с. Гьоврен, Пловдивска област
Невен Емилов Устов Дата на раждане 21.06.1957 г. Място на раждане с. Гьоврен, Пловдивска област Вербувал го служител Хр. Драгнев на 10.06.1988 г., регистриран на 17.06.1988 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Смолян ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; рег. дневник; документите по делото са унищожени без протокол преди да са предадени в архив с Докладна записка ІV – 68/ 1990 г., вх. № А - 9928; доклад на МВР RB202009- 001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян, издигнат от БСП
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Теменуга" Невен Емилов Устов

Дата на раждане: 21.06.1957
Място на раждане: с. Гьоврен, Пловдивска област
Невен Емилов Устов Дата на раждане 21.06.1957 г. Място на раждане с. Гьоврен, Пловдивска област Вербувал го служител о. р. Хр. Драгнев на 10.06.1988 г., регистриран на 17.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Хр. Драгнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Смолян ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Пейо Крачолов Яворов" – Гьоврен Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-114/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Теменуга" Борис Радков Георгиев

Дата на раждане: 18.07.1944
Място на раждане: с. Студено Буче, обл. Монтана
Борис Радков Георгиев Дата на раждане 18.07.1944 г. Място на раждане с. Студено Буче, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Вълчо Вълчев на 15.12.1977 г., регистриран на 21.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Вълчо Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № III 75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-315 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № № ЛС-04-216 от 2002 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More