Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Теодоси намери 1 резултата / The search @pseudo Теодоси found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Агент "Теодоси" Димитър Андреев Маринов

Дата на раждане: 19.08.1967
Място на раждане: гр. Смолян
Димитър Андреев Маринов Дата на раждане 19.08.1967 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител полк. Христофор Стоев Аксиев на 07.05.1987 г., регистриран на 27.05.1987 г. Ръководил го служител полк. Христофор Стоев Аксиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Теодоси Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1581 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-1233 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на ФАВОРИТ ЕООД, гр. Смолян; Управител на ГЕЙМ ЕООД, гр. Смолян Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More