Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Тимур намери 1 резултата / The search @pseudo Тимур found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Осведомител; Агент "Тимур" Байрам Сейдали Юсеин

Дата на раждане: 28.07.1949
Място на раждане: с. Биволяне, обл. Кърджали
Байрам Сейдали Юсеин Дата на раждане 28.07.1949 г. Място на раждане с. Биволяне, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Тальо Талев на 17.10.1969 г., регистриран на 23.10.1969 г. Ръководил го служител о. р. Тальо Талев; о. р. Петър Ламбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление III-ГУСВ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Тимур Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на "Тимур". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Христо Ботев" - Миладиново Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Байрам Сейдали Юсеин към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More